RESMİ GAZETE

 • 9 Aralık 2016 Tarihli ve 29913 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Aralık 2016 Tarihli ve 29913 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Aralık 2016 Tarihli ve 29913 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6764     Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161209-5.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eski
 • 7 Aralık 2016 Tarihli ve 29911 Sayılı Resmi Gazete, RG, 7 Aralık 2016 Tarihli ve 29911 Sayılı Resmi Gazete, RG, 7 Aralık 2016 Tarihli ve 29911 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1132     Adana’nın Aladağ İlçesinde Kız Öğrenci Yurdunda Meydana Gelen Elim Yangın Vakasının Araştırılması ve Benzer Acıların Bir Kez Daha Yaşanmaması ve Kamusal Eğitim ve Barınma Haklarının Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altına Alınıp Yaygınlaştırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasın
 • 6 Aralık 2016 Tarihli ve 29910 Sayılı Resmi Gazete, RG, 6 Aralık 2016 Tarihli ve 29910 Sayılı Resmi Gazete, RG, 6 Aralık 2016 Tarihli ve 29910 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6765     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161206-10.pdf) 6766     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaş
 • 5 Aralık 2016 Tarihli ve 29909 Sayılı Resmi Gazete, RG, 5 Aralık 2016 Tarihli ve 29909 Sayılı Resmi Gazete, RG, 5 Aralık 2016 Tarihli ve 29909 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161205-1.pdf)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’ye, Başbakan Yardımcısı Veysi KAYNAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resm
 • 4 Aralık 2016 Tarihli ve 29908 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Aralık 2016 Tarihli ve 29908 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Aralık 2016 Tarihli ve 29908 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161204-1.htm) —  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12
 • 3 Aralık 2016 Tarihli ve 29907 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Aralık 2016 Tarihli ve 29907 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Aralık 2016 Tarihli ve 29907 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —   Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161203-1.pdf) —   Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigaze
 • 2 Aralık 2016 Tarihli ve 29906 Sayılı Resmi Gazete, RG, 2 Aralık 2016 Tarihli ve 29906 Sayılı Resmi Gazete, RG, 2 Aralık 2016 Tarihli ve 29906 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6763   Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161202-1.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI —  Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161202-8.pdf)   YÖNETMELİK —  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurulu
 • 1 Aralık 2016 Tarihli ve 29905 Sayılı Resmi Gazete, RG, 1 Aralık 2016 Tarihli ve 29905 Sayılı Resmi Gazete, RG, 1 Aralık 2016 Tarihli ve 29905 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/9567 Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161201-1.pdf)   ATAMA KARARI —  İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161201-2.pdf)   YÖNETMELİKLER —  Gülhane Askerî Tıp Fakültesi Yö
 • 30 Kasım 2016 Tarihli ve 29904 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Kasım 2016 Tarihli ve 29904 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Kasım 2016 Tarihli ve 29904 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/9545   Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti Arasındaki İhtiyaç Fazlası Cihaz ve Yedeklerinin Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161130-1.pdf)   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Gen
 • 29 Kasım 2016 Tarihli ve 29903 Sayılı Resmi Gazete, RG, 29 Kasım 2016 Tarihli ve 29903 Sayılı Resmi Gazete, RG, 29 Kasım 2016 Tarihli ve 29903 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161129-1.pdf)   YÖNETMELİKLER —  Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161129-2.htm) —  Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uyg
 • 28 Kasım 2016 Tarihli ve 29902 Sayılı Resmi Gazete, RG, 28 Kasım 2016 Tarihli ve 29902 Sayılı Resmi Gazete, RG, 28 Kasım 2016 Tarihli ve 29902 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161128-1.htm) —  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161128-2.htm) —  İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetme
 • 27 Kasım 2016 Tarihli ve 29901 Sayılı Resmi Gazete, RG, 27 Kasım 2016 Tarihli ve 29901 Sayılı Resmi Gazete, RG, 27 Kasım 2016 Tarihli ve 29901 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161127-1.htm) —  Fırat Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161127-2.h
 • 26 Kasım 2016 Tarihli ve 29900 Sayılı Resmi Gazete, RG, 26 Kasım 2016 Tarihli ve 29900 Sayılı Resmi Gazete, RG, 26 Kasım 2016 Tarihli ve 29900 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9495   Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161126-1.pdf) 2016/9497   İstanbul İli, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların İkitelli Ataköy Metro Hattı Projesi Kapsamında
 • 25 Kasım 2016 Tarihli ve 29899 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Kasım 2016 Tarihli ve 29899 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Kasım 2016 Tarihli ve 29899 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/9502  Türkiye Cumhuriyeti ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Arasındaki Matrah Aşındırma ve Kâr Kaydırma (BEPS) Projesine İlişkin Katkı Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161125-1.pdf) 2016/9503  Ukrayna’da Yaşanan Siyasi Olayların Ülkeyi Derinden Etkilemesi
 • 24 Kasım 2016 Tarihli ve 29898 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Kasım 2016 Tarihli ve 29898 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Kasım 2016 Tarihli ve 29898 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6754       Bilirkişilik Kanunu (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-1.pdf) 6755      Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-2.pdf) 67
 • 23 Kasım 2016 Tarihli ve 29897 Sayılı Resmi Gazete, RG, 23 Kasım 2016 Tarihli ve 29897 Sayılı Resmi Gazete, RG, 23 Kasım 2016 Tarihli ve 29897 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161123-1.htm) ––  Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161
 • 22 Kasım 2016 Tarihli ve 29896 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Kasım 2016 Tarihli ve 29896 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Kasım 2016 Tarihli ve 29896 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER KHK/677    Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122-1.htm) KHK/678    Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122-2.htm)   BAKAN
 • 21 Kasım 2016 Tarihli ve 29895 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Kasım 2016 Tarihli ve 29895 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Kasım 2016 Tarihli ve 29895 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161121-1.htm) —  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Flora Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161121-2.htm)     İLÂNLAR
 • 20 Kasım 2016 Tarihli ve 29894 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Kasım 2016 Tarihli ve 29894 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Kasım 2016 Tarihli ve 29894 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  İstanbul Arel Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161120-1.htm) —  İstanbul Arel Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161120-2.htm) —  İstanbul Arel Üniversitesi
 • 19 Kasım 2016 Tarihli ve 29893 Sayılı Resmi Gazete, RG, 19 Kasım 2016 Tarihli ve 29893 Sayılı Resmi Gazete, RG, 19 Kasım 2016 Tarihli ve 29893 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1131     Kamu Başdenetçiliği Seçimine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161119-1.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/9482     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (http://ww
 • 18 Kasım 2016 Tarihli ve 29892 Sayılı Resmi Gazete, RG, 18 Kasım 2016 Tarihli ve 29892 Sayılı Resmi Gazete, RG, 18 Kasım 2016 Tarihli ve 29892 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161118-1.htm) —  Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161118-2.htm)   TEBLİĞLER —  Özelleştirme
 • 17 Kasım 2016 Tarihli ve 29891 Sayılı Resmi Gazete, RG, 17 Kasım 2016 Tarihli ve 29891 Sayılı Resmi Gazete, RG, 17 Kasım 2016 Tarihli ve 29891 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/9476     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ürün Güvenliği Konusunda İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161117-1.pdf)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9440     Batman-Dörtyol Petrol Boru Hattı Batman Bölümü Deplase
 • 16 Kasım 2016 Tarihli ve 29890 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Kasım 2016 Tarihli ve 29890 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Kasım 2016 Tarihli ve 29890 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/9399         Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161116-1.pdf) 2016/9406         Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (U
 • 15 Kasım 2016 Tarihli ve 29889 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Kasım 2016 Tarihli ve 29889 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Kasım 2016 Tarihli ve 29889 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/9400      Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Arasında Esnaf ve Sanatkarlara Yönelik İşbirliğinin Geliştirilmesi Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161115-1.pdf) 2016/9402      Türk
 • 14 Kasım 2016 Tarihli ve 29888 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Kasım 2016 Tarihli ve 29888 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Kasım 2016 Tarihli ve 29888 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161114-1.htm) ––  İstanbul Rumeli Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161114-2.htm) ––  Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (http:/
 • 13 Kasım 2016 Tarihli ve 29887 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Kasım 2016 Tarihli ve 29887 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Kasım 2016 Tarihli ve 29887 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9390   Giresun İli, Dereli İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Giresun İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161113-1.pdf) 2016/9393   Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar Mahallele
 • 12 Kasım 2016 Tarihli ve 29886 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Kasım 2016 Tarihli ve 29886 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Kasım 2016 Tarihli ve 29886 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9392    İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Merkez, Sancaktepe, İnönü, Çınar ve Yavuzselim Mahalleleri İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161112-16.pdf) 2016/9407   Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakk
 • 11 Kasım 2016 Tarihli ve 29885 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Kasım 2016 Tarihli ve 29885 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Kasım 2016 Tarihli ve 29885 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9376   Cenal Elektrik Üretim Anonim Şirketi Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Çanakkale İli Sınırları İçerisinde Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/201611
 • 10 Kasım 2016 Tarihli ve 29884 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Kasım 2016 Tarihli ve 29884 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Kasım 2016 Tarihli ve 29884 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161110-1.pdf)   YÖNETMELİKLER —  Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161110-2.htm) —  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yön
 • 9 Kasım 2016 Tarihli ve 29883 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Kasım 2016 Tarihli ve 29883 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Kasım 2016 Tarihli ve 29883 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/9429   Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161109-14.pdf)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet

İnternet Sitemizi Bugün: 2 Dün: 7 Bu Ay: 61 Toplam: 10813 kişi ziyaret etti

2 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi