RESMİ GAZETE

 • 18 Nisan 2015 Tarihli ve 29330 Sayılı Resmi Gazete, RG 18 Nisan 2015 Tarihli ve 29330 Sayılı Resmi Gazete, RG —  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150418-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150418-2.htm) ––  İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetme
 • 17 Nisan 2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Nisan 2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Nisan 2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 8/4/2015 Tarihli ve 384 Sayılı Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150417-1.htm) —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 8/4/2015 Tarihli ve 387 Sayılı Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150417-2.htm)  
 • 16 Nisan 2015 Tarihli ve 29328 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Nisan 2015 Tarihli ve 29328 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Nisan 2015 Tarihli ve 29328 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7490    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İ
 • 15 Nisan 2015 Tarihli ve 29327 Sayılı Resmi Gazete, RG 15 Nisan 2015 Tarihli ve 29327 Sayılı Resmi Gazete, RG 15 Nisan 2015 Tarihli ve 29327 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6639     Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150415-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —   Cumhurbaşkanlığına, 15-16 Nisan 2015 Tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI, Daha Sonra ise T
 • 14 Nisan 2015 Tarihli ve 29326 Sayılı Resmi Gazete, RG 14 Nisan 2015 Tarihli ve 29326 Sayılı Resmi Gazete, RG 14 Nisan 2015 Tarihli ve 29326 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150414-1.htm) —  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150414-2.htm) —  Çankaya Üniversite
 • 12 Nisan 2015 Tarihli ve 29324 Sayılı Resmi Gazete, RG 12 Nisan 2015 Tarihli ve 29324 Sayılı Resmi Gazete, RG 12 Nisan 2015 Tarihli ve 29324 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150412-1.htm) —  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://w
 • 13 Nisan 2015 Tarihli ve 29325 Sayılı Resmi Gazete, RG 13 Nisan 2015 Tarihli ve 29325 Sayılı Resmi Gazete, RG 13 Nisan 2015 Tarihli ve 29325 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Erciyes Üniversitesi Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150413-1.htm) —  Fatih Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150413-2.htm) —  Piri Reis Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yön
 • 11 Nisan 2015 Tarihli ve 29323 Sayılı Resmi Gazete, RG 11 Nisan 2015 Tarihli ve 29323 Sayılı Resmi Gazete, RG 11 Nisan 2015 Tarihli ve 29323 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6643   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150411-1.htm) 6644   Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr
 • 10 Nisan 2015 Tarihli ve 29322 Sayılı Resmi Gazete, RG 10 Nisan 2015 Tarihli ve 29322 Sayılı Resmi Gazete, RG 10 Nisan 2015 Tarihli ve 29322 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6642   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (
 • 9 Nisan 2015 Tarihli ve 29321 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Nisan 2015 Tarihli ve 29321 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Nisan 2015 Tarihli ve 29321 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150409-1.htm) —  Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasa
 • 8 Nisan 2015 Tarihli ve 29320 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Nisan 2015 Tarihli ve 29320 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Nisan 2015 Tarihli ve 29320 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7495   2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150408-13.htm) 2015/7496   Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150408-14.htm) 2015/7497   Fındık Üreticilerine Alan
 • 7 Nisan 2015 Tarihli ve 29319 Sayılı Resmi Gazete, RG 7 Nisan 2015 Tarihli ve 29319 Sayılı Resmi Gazete, RG 7 Nisan 2015 Tarihli ve 29319 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6637  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150407-19.htm)   TBMM KARARLARI 1085  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150407-1.htm) 1086  Kad
 • 6 Nisan 2015 Tarihli ve 29318 Sayılı Resmi Gazete, RG 6 Nisan 2015 Tarihli ve 29318 Sayılı Resmi Gazete, RG 6 Nisan 2015 Tarihli ve 29318 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2015/7368   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, On-Line Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150406-1.htm) 2015/7369   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Gine
 • 5 Nisan 2015 Tarihli ve 29317 Sayılı Resmi Gazete, RG 5 Nisan 2015 Tarihli ve 29317 Sayılı Resmi Gazete, RG 5 Nisan 2015 Tarihli ve 29317 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7374    Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150405-1.htm) 2015/7377   154 kV (Ceyhan II TM-Osmaniye TM Enerji İletim Hattı) Brş.N-DDY Günyazı TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdü
 • 4 Nisan 2015 Tarihli ve 29316 Sayılı Resmi Gazete, RG 4 Nisan 2015 Tarihli ve 29316 Sayılı Resmi Gazete, RG 6638   Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150404-26.pdf)   TBMM KARARLARI 1088   Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.t
 • 3 Nisan 2015 Tarihli ve 29315 Sayılı Resmi Gazete, RG 3 Nisan 2015 Tarihli ve 29315 Sayılı Resmi Gazete, RG 3 Nisan 2015 Tarihli ve 29315 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —   Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150403-12.htm) —   Avrupa Birliği Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150403-13.htm)
 • 2 Nisan 2015 Tarihli ve 29314 Sayılı Resmi Gazete, RG 2 Nisan 2015 Tarihli ve 29314 Sayılı Resmi Gazete, RG 2 Nisan 2015 Tarihli ve 29314 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150402-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Atık Yönetimi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150402-2.htm) —  Belediye ve Bağlı Kuruluşları i
 • 1 Nisan 2015 Tarihli ve 29313 Sayılı Resmi Gazete, RG 1 Nisan 2015 Tarihli ve 29313 Sayılı Resmi Gazete, RG 1 Nisan 2015 Tarihli ve 29313 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150401-1.htm)   ATAMA KARARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150401-2.htm)   YÖNETMELİKLER —  Hayat Grubu Sigo
 • 31 Mart 2015 Tarihli ve 29312 Sayılı Resmi Gazete, RG 31 Mart 2015 Tarihli ve 29312 Sayılı Resmi Gazete, RG 31 Mart 2015 Tarihli ve 29312 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7470   5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150331-1.htm)   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Kalkınma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Da
 • 30 Mart 2015 Tarihli ve 29311 Sayılı Resmi Gazete, RG 30 Mart 2015 Tarihli ve 29311 Sayılı Resmi Gazete, RG 30 Mart 2015 Tarihli ve 29311 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150330-1.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http
 • 29 Mart 2015 Tarihli ve 29310 Sayılı Resmi Gazete, RG 29 Mart 2015 Tarihli ve 29310 Sayılı Resmi Gazete, RG 29 Mart 2015 Tarihli ve 29310 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150329-1.htm) —  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150329-2.htm) —  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yöne
 • 28 Mart 2015 Tarihli ve 29309 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Mart 2015 Tarihli ve 29309 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Mart 2015 Tarihli ve 29309 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6633     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150328-1.htm) 6634     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suu
 • 27 Mart 2015 Tarihli ve 29308 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Mart 2015 Tarihli ve 29308 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Mart 2015 Tarihli ve 29308 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150327-1.htm) —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150327-2.htm) —  Çalışma ve Sosy
 • 26 Mart 2015 Tarihli ve 29307 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Mart 2015 Tarihli ve 29307 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Mart 2015 Tarihli ve 29307 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CEZANIN KALDIRILMASI KARARI —  Hükümlü Mustafa AKCANLI’nın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2015/15) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150326-1.htm)   ATAMA KARARLARI —  Başbakanlık ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150326-2.htm)   YÖNETMELİKLER — 
 • 25 Mart 2015 Tarihli ve 29306 Sayılı Resmi Gazete, RG 25 Mart 2015 Tarihli ve 29306 Sayılı Resmi Gazete, RG 25 Mart 2015 Tarihli ve 29306 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150325-1.htm) —  Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150325-2.htm) —  Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçe
 • 24 Mart 2015 Tarihli ve 29305 Sayılı Resmi Gazete, RG 24 Mart 2015 Tarihli ve 29305 Sayılı Resmi Gazete, RG 24 Mart 2015 Tarihli ve 29305 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150324-1.htm) —  Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150324-2
 • 23 Mart 2015 Tarihli ve 29304 Sayılı Resmi Gazete, RG 23 Mart 2015 Tarihli ve 29304 Sayılı Resmi Gazete, RG 23 Mart 2015 Tarihli ve 29304 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7438   Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması ile Bazı Fakültelerin Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150323-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetme
 • 22 Mart 2015 Tarihli ve 29303 Sayılı Resmi Gazete, RG 22 Mart 2015 Tarihli ve 29303 Sayılı Resmi Gazete, RG 22 Mart 2015 Tarihli ve 29303 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150322-1.htm) —  Celal Bayar Üniversitesi Alerji ve Astım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150322-2.htm)   TEBLİĞLER —  İşko
 • 21 Mart 2015 Tarihli ve 29302 Sayılı Resmi Gazete, RG 21 Mart 2015 Tarihli ve 29302 Sayılı Resmi Gazete, RG 21 Mart 2015 Tarihli ve 29302 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7277      Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti ile Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150321-1.htm) 2015/7278      Konya İli, Meram İlçesi, Uluırmak, Ziya Barlas ve Fahrünnisa Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bul
 • 20 Mart 2015 Tarihli ve 29301 Sayılı Resmi Gazete, RG 20 Mart 2015 Tarihli ve 29301 Sayılı Resmi Gazete, RG 20 Mart 2015 Tarihli ve 29301 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7298   Kars Havalimanının İsminin “Kars Harakani Havalimanı” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150320-1.htm) 2015/7400   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Kişilerin Tasarrufunda Bulunan Türkiye'deki Malvarlıklarının Dondurul

İnternet Sitemizi Bugün: 3 Dün: 4 Bu Ay: 220 Toplam: 6003 kişi ziyaret etti

5 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi