RESMİ GAZETE

 • 19 Aralık 2014 Tarihli ve 29210 Sayılı Resmi Gazete, RG 19 Aralık 2014 Tarihli ve 29210 Sayılı Resmi Gazete, RG 19 Aralık 2014 Tarihli ve 29210 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI 2014/6987    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141219-7.htm) 2014/7012    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Erkan DURDU’nun Atanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141219-8.htm) —  Başbakan Yardımcılığı ile Dışişleri, Ekonomi, Gümrük
 • 18 Aralık 2014 Tarihli ve 29209 Sayılı Resmi Gazete, RG 18 Aralık 2014 Tarihli ve 29209 Sayılı Resmi Gazete, RG 18 Aralık 2014 Tarihli ve 29209 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/6999    Avrupa Birliği’nin “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği” Programı’na (COSME) (2014-2020) Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141218-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARI
 • 17 Aralık 2014 Tarihli ve 29208 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Aralık 2014 Tarihli ve 29208 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Aralık 2014 Tarihli ve 29208 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Siirt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141217-1.htm)   TEBLİĞLER —  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/89) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141217-2.htm) —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4
 • 16 Aralık 2014 Tarihli ve 29207 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Aralık 2014 Tarihli ve 29207 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Aralık 2014 Tarihli ve 29207 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141216-1.htm)   DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARLARI —  Danıştay Üyeliğine, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü Ali ÜRKER’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2014/73) (http://www.re
 • 15 Aralık 2014 Tarihli ve 29206 Sayılı Resmi Gazete, RG 15 Aralık 2014 Tarihli ve 29206 Sayılı Resmi Gazete, RG 15 Aralık 2014 Tarihli ve 29206 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141215-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/es
 • 14 Aralık 2014 Tarihli ve 29205 Sayılı Resmi Gazete, RG 14 Aralık 2014 Tarihli ve 29205 Sayılı Resmi Gazete, RG 14 Aralık 2014 Tarihli ve 29205 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141214-1.htm) —  Selahaddin Eyyubi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/2
 • 13 Aralık 2014 Tarihli ve 29204 Sayılı Resmi Gazete, RG 13 Aralık 2014 Tarihli ve 29204 Sayılı Resmi Gazete, RG 13 Aralık 2014 Tarihli ve 29204 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6582    Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141213-6.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/1
 • 12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmi Gazete, RG 12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmi Gazete, RG 12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6573    Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141212-25.htm) 6574    Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141212-26.htm) 6
 • 11 Aralık 2014 Tarihli ve 29202 Sayılı Resmi Gazete, RG 11 Aralık 2014 Tarihli ve 29202 Sayılı Resmi Gazete, RG 11 Aralık 2014 Tarihli ve 29202 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/6992   Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti 24. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141211-1.htm)   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet E
 • 10 Aralık 2014 Tarihli ve 29201 Sayılı Resmi Gazete, RG 10 Aralık 2014 Tarihli ve 29201 Sayılı Resmi Gazete, RG 10 Aralık 2014 Tarihli ve 29201 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI —  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ’in Atanması Hakkında Karar (No: 2014/64) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141210-9.htm)   ATAMA KARARLARI —  Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Arif KARADEMİR’in Atanması Ha
 • 9 Aralık 2014 Tarihli ve 29200 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Aralık 2014 Tarihli ve 29200 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Aralık 2014 Tarihli ve 29200 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1078     Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141209-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/
 • 8 Aralık 2014 Tarihli ve 29199 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Aralık 2014 Tarihli ve 29199 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Aralık 2014 Tarihli ve 29199 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141208-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141208-2.ht
 • 7 Aralık 2014 Tarihli ve 29198 Sayılı Resmi Gazete, RG 7 Aralık 2014 Tarihli ve 29198 Sayılı Resmi Gazete, RG 7 Aralık 2014 Tarihli ve 29198 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141207-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetm
 • 6 Aralık 2014 Tarihli ve 29197 Sayılı Resmi Gazete, RG 6 Aralık 2014 Tarihli ve 29197 Sayılı Resmi Gazete, RG 6 Aralık 2014 Tarihli ve 29197 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141206-1.htm)   YÖNETMELİKLER —   Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141206-2.htm) —   Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet
 • 5 Aralık 2014 Tarihli ve 29196 Sayılı Resmi Gazete, RG 5 Aralık 2014 Tarihli ve 29196 Sayılı Resmi Gazete, RG 5 Aralık 2014 Tarihli ve 29196 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141205-1.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/
 • 4 Aralık 2014 Tarihli ve 29195 Sayılı Resmi Gazete, RG 4 Aralık 2014 Tarihli ve 29195 Sayılı Resmi Gazete, RG 4 Aralık 2014 Tarihli ve 29195 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141204-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmiga
 • 3 Aralık 2014 Tarihli ve 29194 Sayılı Resmi Gazete, RG 3 Aralık 2014 Tarihli ve 29194 Sayılı Resmi Gazete, RG 3 Aralık 2014 Tarihli ve 29194 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1077   Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141203-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/7015     Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999),
 • 2 Aralık 2014 Tarihli ve 29193 Sayılı Resmi Gazete, RG 2 Aralık 2014 Tarihli ve 29193 Sayılı Resmi Gazete, RG 2 Aralık 2014 Tarihli ve 29193 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Kalkınma Bakanlığına Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141202-1.htm)   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141202-2.htm)   YÖNETMELİKLER —  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Ha
 • 1 Aralık 2014 Tarihli ve 29192 Sayılı Resmi Gazete, RG 1 Aralık 2014 Tarihli ve 29192 Sayılı Resmi Gazete, RG 1 Aralık 2014 Tarihli ve 29192 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141201-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141201-2.h
 • 30 Kasım 2014 Tarihli ve 29191 Sayılı Resmi Gazete, RG 30 Kasım 2014 Tarihli ve 29191 Sayılı Resmi Gazete, RG 30 Kasım 2014 Tarihli ve 29191 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/7016  6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141130-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Taksime
 • 29 Kasım 2014 Tarihli ve 29190 Sayılı Resmi Gazete, RG 29 Kasım 2014 Tarihli ve 29190 Sayılı Resmi Gazete, RG 29 Kasım 2014 Tarihli ve 29190 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6570  İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141129-1.htm) 6571  167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141129-2.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2014/6965   Türkiye Cu
 • 28 Kasım 2014 Tarihli ve 29189 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Kasım 2014 Tarihli ve 29189 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Kasım 2014 Tarihli ve 29189 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141128-1.htm) —  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141128-2.htm)   TEBLİĞ —  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
 • 27 Kasım 2014 Tarihli ve 29188 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Kasım 2014 Tarihli ve 29188 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Kasım 2014 Tarihli ve 29188 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1076   Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Avrupa Birliğinin Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’de İcra Ettiği Harekât ve Misyonlar Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi ve Hükümet Tarafından Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Hükümete Anayasanın 9
 • 26 Kasım 2014 Tarihli ve 29187 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Kasım 2014 Tarihli ve 29187 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Kasım 2014 Tarihli ve 29187 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6567      Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141126-1.htm) 6568     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr
 • 25 Kasım 2014 Tarihli ve 29186 Sayılı Resmi Gazete, RG 25 Kasım 2014 Tarihli ve 29186 Sayılı Resmi Gazete, RG 25 Kasım 2014 Tarihli ve 29186 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141125-1.htm) —  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141125-2.htm)   KURUL KARARI —  Bankacılık Düzenleme ve Denetle
 • 24 Kasım 2014 Tarihli ve 29185 Sayılı Resmi Gazete, RG 24 Kasım 2014 Tarihli ve 29185 Sayılı Resmi Gazete, RG 24 Kasım 2014 Tarihli ve 29185 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124-1.htm) —  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124-2.htm) —  İnönü Üniversitesi Tıp Fakü
 • 23 Kasım 2014 Tarihli ve 29184 Sayılı Resmi Gazete, RG 23 Kasım 2014 Tarihli ve 29184 Sayılı Resmi Gazete, RG 23 Kasım 2014 Tarihli ve 29184 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141123-1.htm) —  Boğaziçi Üniversitesi Halet Çambel ve Nail Çakırhan Arkeoloji, Geleneksel Mimarlık ve Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigaze
 • 22 Kasım 2014 Tarihli ve 29183 Sayılı Resmi Gazete, RG 22 Kasım 2014 Tarihli ve 29183 Sayılı Resmi Gazete, RG 22 Kasım 2014 Tarihli ve 29183 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1075     Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141122-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/7006    Türkiye Sınırları İçerisinde At Yarışları Düzenleme, Yurt İçinde ve Yurt Dışında Düzenlenen Yarışlar Üzerine Yurt İçinden ve Yurt Dışından Müşterek Bahis
 • 21 Kasım 2014 Tarihli ve 29182 Sayılı Resmi Gazete, RG 21 Kasım 2014 Tarihli ve 29182 Sayılı Resmi Gazete, RG 21 Kasım 2014 Tarihli ve 29182 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2014/6921    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141121-1.htm) 2014/6946    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın Yayın Alanlarında İşbirliği P
 • 20 Kasım 2014 Tarihli ve 29181 Sayılı Resmi Gazete, RG 20 Kasım 2014 Tarihli ve 29181 Sayılı Resmi Gazete, RG 20 Kasım 2014 Tarihli ve 29181 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6949    154 kV Poyrazgölü RES-Dursunbey TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141120-1.htm) 2014/6950    380 kV Bartın 380 OSB Trafo Merkezi Projesi Ka

İnternet Sitemizi Bugün: 4 Dün: 7 Bu Ay: 190 Toplam: 4643 kişi ziyaret etti

4 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi