RESMİ GAZETE

 • 16 Ekim 2016 Tarihli ve 29868 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Ekim 2016 Tarihli ve 29868 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Ekim 2016 Tarihli ve 29868 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/9309   Türkiye’nin En Az Gelişmiş Ülkelerin Hizmetleri ve Hizmet Sunucularına Tercihli Muamelesi Hakkında Bildiriminin Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161025-1.pdf)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9262   Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilci
 • 15 Ekim 2016 Tarihli ve 29858 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Ekim 2016 Tarihli ve 29858 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Ekim 2016 Tarihli ve 29858 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/9266   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çalışma, İstihdam ve İşgücünün Gelişimi Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161015-1.pdf) 2016/9290   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
 • 14 Ekim 2016 Tarihli ve 29857 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Ekim 2016 Tarihli ve 29857 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Ekim 2016 Tarihli ve 29857 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/9288   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161014-1.pdf) 2016/9295   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda Krallığı Hükümeti Arasında Entegre Kı
 • 13 Ekim 2016 Tarihli ve 29856 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Ekim 2016 Tarihli ve 29856 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Ekim 2016 Tarihli ve 29856 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1130   Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161013-1.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (http://www.resmigaz
 • 12 Ekim 2016 Tarihli ve 29855 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Ekim 2016 Tarihli ve 29855 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Ekim 2016 Tarihli ve 29855 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161012-1.htm) —  Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161012-2.htm) —  Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğret
 • 11 Ekim 2016 Tarihli ve 29854 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Ekim 2016 Tarihli ve 29854 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Ekim 2016 Tarihli ve 29854 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161011-1.htm) —  Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161011-2.htm)   TEBLİĞ —  İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/44) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161011-3.
 • 10 Ekim 2016 Tarihli ve 29853 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Ekim 2016 Tarihli ve 29853 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Ekim 2016 Tarihli ve 29853 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010-1.htm)   TEBLİĞ ––  Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2016/25) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010-2.htm)   İLÂNLAR a -
 • 9 Ekim 2016 Tarihli ve 29852 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Ekim 2016 Tarihli ve 29852 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Ekim 2016 Tarihli ve 29852 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161009-1.htm) ––  Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161009-2.htm) ––  Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği
 • 8 Ekim 2016 Tarihli ve 29851 Sayılı Resmi Gazete, RG, 8 Ekim 2016 Tarihli ve 29851 Sayılı Resmi Gazete, RG, 8 Ekim 2016 Tarihli ve 29851 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/9253    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161008-1.pdf)   YÖNETMELİK
 • 7 Ekim 2016 Tarihli ve 29850 Sayılı Resmi Gazete, RG, 7 Ekim 2016 Tarihli ve 29850 Sayılı Resmi Gazete, RG, 7 Ekim 2016 Tarihli ve 29850 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARLARI 1127   Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161007-1.pdf) 1129    Kişisel Verile
 • 6 Ekim 2016 Tarihli ve 29849 Sayılı Resmi Gazete, RG, 6 Ekim 2016 Tarihli ve 29849 Sayılı Resmi Gazete, RG, 6 Ekim 2016 Tarihli ve 29849 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9250   Antalya İli, Finike İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161006-1.pdf) 2016/9251   Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespiti ile Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koru
 • 5 Ekim 2016 Tarihli ve 29848 Sayılı Resmi Gazete, RG, 5 Ekim 2016 Tarihli ve 29848 Sayılı Resmi Gazete, RG, 5 Ekim 2016 Tarihli ve 29848 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/9197     Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Sekizinci Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161005-1.pdf) 2016/9201    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigaze
 • 4 Ekim 2016 Tarihli ve 29847 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Ekim 2016 Tarihli ve 29847 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Ekim 2016 Tarihli ve 29847 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/9204     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Fransız Toplumu Hükümeti, Valonya Hükümeti ve Brüksel-Başkent Bölgesi Fransız Toplumu Komisyonu Heyeti Arasında Kültür, Eğitim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004-1.pdf) 2016/9
 • 3 Ekim 2016 Tarihli ve 29846 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Ekim 2016 Tarihli ve 29846 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Ekim 2016 Tarihli ve 29846 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/9163    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161003-1.pdf)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9156    Çorum-Obruk Barajı Mansap Düz
 • 2 Ekim 2016 Tarihli ve 29845 Sayılı Resmi Gazete, RG, 2 Ekim 2016 Tarihli ve 29845 Sayılı Resmi Gazete, RG, 2 Ekim 2016 Tarihli ve 29845 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1128    Türkiye’nin Ulusal Güvenliğine Yönelik Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm Terörist Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini Sağlama
 • 1 Ekim 2016 Tarihli ve 29844 Sayılı Resmi Gazete, RG, 1 Ekim 2016 Tarihli ve 29844 Sayılı Resmi Gazete, RG, 1 Ekim 2016 Tarihli ve 29844 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI ––  Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararlar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161001-1.pdf)   YÖNETMELİK ––  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/20
 • 30 Eylül 2016 Tarihli ve 29843 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Eylül 2016 Tarihli ve 29843 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Eylül 2016 Tarihli ve 29843 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI 2016/9133   Boş Bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160930-1.pdf)   YÖNETMELİKLER ––  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20
 • 29 Eylül 2016 Tarihli ve 29842 Sayılı Resmi Gazete, RG, 29 Eylül 2016 Tarihli ve 29842 Sayılı Resmi Gazete, RG, 29 Eylül 2016 Tarihli ve 29842 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/9161   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-1.pdf)   ATAMA KARARLARI —  Millî Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-2.pdf)   YÖNETMELİK —  Kenevir Yetiştiriciliği
 • 28 Eylül 2016 Tarihli ve 29841 Sayılı Resmi Gazete, RG, 28 Eylül 2016 Tarihli ve 29841 Sayılı Resmi Gazete, RG, 28 Eylül 2016 Tarihli ve 29841 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI ––  Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160928-1.pdf)   YÖNETMELİKLER ––  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160928-2.htm) —  Hasan Kalyoncu Üniver
 • 27 Eylül 2016 Tarihli ve 29840 Sayılı Resmi Gazete, RG, 27 Eylül 2016 Tarihli ve 29840 Sayılı Resmi Gazete, RG, 27 Eylül 2016 Tarihli ve 29840 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —   Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-1.htm) ––  Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-2.htm) ––  Bankalarca Kredil
 • 26 Eylül 2016 Tarihli ve 29839 Sayılı Resmi Gazete, RG, 26 Eylül 2016 Tarihli ve 29839 Sayılı Resmi Gazete, RG, 26 Eylül 2016 Tarihli ve 29839 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER — Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160926-1.htm) —  Gazi Üniversitesi Sporda Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20
 • 25 Eylül 2016 Tarihli ve 29838 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Eylül 2016 Tarihli ve 29838 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Eylül 2016 Tarihli ve 29838 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160925-1.htm) —  Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2
 • 24 Eylül 2016 Tarihli ve 29837 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Eylül 2016 Tarihli ve 29837 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Eylül 2016 Tarihli ve 29837 Sayılı Resmi Gazete, RG,   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160924-1.htm) —  Harran Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160924-2.htm)   TEBLİĞLER —  TS
 • 23 Eylül 2016 Tarihli ve 29836 Sayılı Resmi Gazete, RG, 23 Eylül 2016 Tarihli ve 29836 Sayılı Resmi Gazete, RG, 23 Eylül 2016 Tarihli ve 29836 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160923-1.htm) —  Bahçeşehir Üniversitesi Toplum, Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr
 • 22 Eylül 2016 Tarihli ve 29835 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Eylül 2016 Tarihli ve 29835 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Eylül 2016 Tarihli ve 29835 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160922-1.htm) —  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.t
 • 21 Eylül 2016 Tarihli ve 29834 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Eylül 2016 Tarihli ve 29834 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Eylül 2016 Tarihli ve 29834 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921-1.htm) —  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921-2.pdf) —  Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönet
 • 20 Eylül 2016 Tarihli ve 29833 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Eylül 2016 Tarihli ve 29833 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Eylül 2016 Tarihli ve 29833 Sayılı Resmi Gazete, RG, ÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI 2016/8996     Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160920-6.pdf) 2016/9080     Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160920-7.pdf) —   Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm,
 • 19 Eylül 2016 Tarihli ve 29832 Sayılı Resmi Gazete, RG, 19 Eylül 2016 Tarihli ve 29832 Sayılı Resmi Gazete, RG, 19 Eylül 2016 Tarihli ve 29832 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160919-1.htm) —  Selçuk Üniversitesi Ölçme, Değerlendirme, Belgelendirme ve Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
 • 18 Eylül 2016 Tarihli ve 29831 Sayılı Resmi Gazete, RG, 18 Eylül 2016 Tarihli ve 29831 Sayılı Resmi Gazete, RG, 18 Eylül 2016 Tarihli ve 29831 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Siirt Üniversitesi Kariyer Araştırma Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160918-1.htm) —  Süleyman Demirel Üniversitesi Endülüs Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler
 • 17 Eylül 2016 Tarihli ve 29830 Sayılı Resmi Gazete, RG, 17 Eylül 2016 Tarihli ve 29830 Sayılı Resmi Gazete, RG, 17 Eylül 2016 Tarihli ve 29830 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160917-1.htm) —  Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160917-2.htm)     İLÂNLAR a - Yargı İlânları (http://www.resmigazete.gov.tr/

İnternet Sitemizi Bugün: 0 Dün: 9 Bu Ay: 51 Toplam: 10481 kişi ziyaret etti

4 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi