RESMİ GAZETE

 • 10 Ekim 2015 Tarihli ve 29498 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Ekim 2015 Tarihli ve 29498 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Ekim 2015 Tarihli ve 29498 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151010-1.htm) —  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmig
 • 9 Ekim 2015 Tarihli ve 29497 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Ekim 2015 Tarihli ve 29497 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Ekim 2015 Tarihli ve 29497 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151009-1.htm) —  Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerl
 • 8 Ekim 2015 Tarihli ve 29496 Sayılı Resmi Gazete, RG, 8 Ekim 2015 Tarihli ve 29496 Sayılı Resmi Gazete, RG, 8 Ekim 2015 Tarihli ve 29496 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151008-1.htm) —  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl
 • 7 Ekim 2015 Tarihli ve 29495 Sayılı Resmi Gazete, RG, 7 Ekim 2015 Tarihli ve 29495 Sayılı Resmi Gazete, RG, 7 Ekim 2015 Tarihli ve 29495 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Disiplin Amirleri Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151007-1.htm)   YARGI BÖLÜMÜ   ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI —  Anayasa Mahkemesinin 3/9/2015 Tarihli ve E: 2015/71, K: 2015/79 Sayılı Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151007-2.pdf) —  Anayasa Mahkemesinin 14/7/2015
 • 6 Ekim 2015 Tarihli ve 29494 Sayılı Resmi Gazete, RG, 6 Ekim 2015 Tarihli ve 29494 Sayılı Resmi Gazete, RG, 6 Ekim 2015 Tarihli ve 29494 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1100    Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151006-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151006-2.htm)   YARGI BÖLÜMÜ  
 • 5 Ekim 2015 Tarihli ve 29493 Sayılı Resmi Gazete, RG, 5 Ekim 2015 Tarihli ve 29493 Sayılı Resmi Gazete, RG, 5 Ekim 2015 Tarihli ve 29493 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK ––  Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151005-1.htm)   TEBLİĞLER —  2015 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151005-2.pdf) ––  2015 Yılı Ağustos Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeler
 • 4 Ekim 2015 Tarihli ve 29492 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Ekim 2015 Tarihli ve 29492 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Ekim 2015 Tarihli ve 29492 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/8111   Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151004-1.htm) 2015/8112   İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin
 • 3 Ekim 2015 Tarihli ve 29491 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Ekim 2015 Tarihli ve 29491 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Ekim 2015 Tarihli ve 29491 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ — Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151003-1.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ — Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2
 • 2 Ekim 2015 Tarihli ve 29490 Sayılı Resmi Gazete, RG, 2 Ekim 2015 Tarihli ve 29490 Sayılı Resmi Gazete, RG, 2 Ekim 2015 Tarihli ve 29490 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151002-1.htm)   TEBLİĞ — Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/9/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-67 Sayılı Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/2015
 • 1 Ekim 2015 Tarihli ve 29489 Sayılı Resmi Gazete, RG, 1 Ekim 2015 Tarihli ve 29489 Sayılı Resmi Gazete, RG, 1 Ekim 2015 Tarihli ve 29489 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ — Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151001-1.htm)   İLÂNLAR a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları (http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2015/10/20151001.htm&main=htt
 • 30 Eylül 2015 Tarihli ve 29488 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Eylül 2015 Tarihli ve 29488 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Eylül 2015 Tarihli ve 29488 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI — Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150930-6.htm)   YÖNETMELİK — Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150930-1.htm)   TEBLİĞL
 • 29 Eylül 2015 Tarihli ve 29486 Sayılı Resmi Gazete, RG, 29 Eylül 2015 Tarihli ve 29486 Sayılı Resmi Gazete, RG, 29 Eylül 2015 Tarihli ve 29486 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK — Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150929-1.htm)     İLÂNLAR a - Yargı İlânları (http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2015/09/20150929.htm&main=http://
 • 28 Eylül 2015 Tarihli ve 29486 Sayılı Resmi Gazete, RG, 28 Eylül 2015 Tarihli ve 29486 Sayılı Resmi Gazete, RG, 28 Eylül 2015 Tarihli ve 29486 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Ekonomi Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150928-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  İstanbul Bilgi Üniversitesi Çatışma Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150928-2.htm)
 • 24 Eylül 2015 Tarihli ve 29485 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Eylül 2015 Tarihli ve 29485 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Eylül 2015 Tarihli ve 29485 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150924-1.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Cevdet YILMAZ’a, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete
 • 23 Eylül 2015 Tarihli ve 29484 Sayılı Resmi Gazete, RG, 23 Eylül 2015 Tarihli ve 29484 Sayılı Resmi Gazete, RG, 23 Eylül 2015 Tarihli ve 29484 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150923-1.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Selami ALTINOK’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.
 • 22 Eylül 2015 Tarihli ve 29483 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Eylül 2015 Tarihli ve 29483 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Eylül 2015 Tarihli ve 29483 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150922-1.htm) —  Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.re
 • 21 Eylül 2015 Tarihli ve 29482 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Eylül 2015 Tarihli ve 29482 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Eylül 2015 Tarihli ve 29482 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150921-1.htm) —  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin ARZU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.res
 • 20 Eylül 2015 Tarihli ve 29481 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Eylül 2015 Tarihli ve 29481 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Eylül 2015 Tarihli ve 29481 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150920-1.htm) —  Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eski
 • 19 Eylül 2015 Tarihli ve 29480 Sayılı Resmi Gazete, RG, 19 Eylül 2015 Tarihli ve 29480 Sayılı Resmi Gazete, RG, 19 Eylül 2015 Tarihli ve 29480 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150919-27.htm)   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 9/9/2015 Tarihli ve 786 Sayılı Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09
 • 18 Eylül 2015 Tarihli ve 29479 Sayılı Resmi Gazete, RG, 18 Eylül 2015 Tarihli ve 29479 Sayılı Resmi Gazete, RG, 18 Eylül 2015 Tarihli ve 29479 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/8098    6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2015 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150918-13.htm)   YÖNETMELİKLER —  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılm
 • 17 Eylül 2015 Tarihli ve 29478 Sayılı Resmi Gazete, RG, 17 Eylül 2015 Tarihli ve 29478 Sayılı Resmi Gazete, RG, 17 Eylül 2015 Tarihli ve 29478 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150917-1.htm) —  Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra Teşkilatının Süreklilik Arz Eden Hizmetlerinde Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigaze
 • 16 Eylül 2015 Tarihli ve 29477 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Eylül 2015 Tarihli ve 29477 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Eylül 2015 Tarihli ve 29477 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap AŞÇI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150916-7.htm) —  Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150916-8.htm)   YÖNETMELİKLER —  E
 • 15 Eylül 2015 Tarihli ve 29476 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Eylül 2015 Tarihli ve 29476 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Eylül 2015 Tarihli ve 29476 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150915-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150915-2.htm) —  Kadir Has Üniversi
 • 14 Eylül 2015 Tarihli ve 29475 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Eylül 2015 Tarihli ve 29475 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Eylül 2015 Tarihli ve 29475 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  Tohumluk Kontrolör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150914-1.htm) —  Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150914-2.htm) ––  Karadeniz Teknik Üniversi
 • 13 Eylül 2015 Tarihli ve 29474 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Eylül 2015 Tarihli ve 29474 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Eylül 2015 Tarihli ve 29474 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150913-1.htm) —  Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150913-2.htm) ––  Atılı
 • 12 Eylül 2015 Tarihli ve 29473 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Eylül 2015 Tarihli ve 29473 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Eylül 2015 Tarihli ve 29473 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ ––  Dışişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150912-1.htm)   YÖNETMELİKLER — Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150912-2.htm) –– Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları
 • 11 Eylül 2015 Tarihli ve 29472 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Eylül 2015 Tarihli ve 29472 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Eylül 2015 Tarihli ve 29472 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150911-1.htm) ––  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satış İşlemleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Y
 • 10 Eylül 2015 Tarihli ve 29471 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Eylül 2015 Tarihli ve 29471 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Eylül 2015 Tarihli ve 29471 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150910-1.htm) ––  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150910-2.htm) ––  Dumlupınar Ü
 • 9 Eylül 2015 Tarihli ve 29470 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Eylül 2015 Tarihli ve 29470 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Eylül 2015 Tarihli ve 29470 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150909-1.htm)   ATAMA KARARLARI —  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hasan GÖNEN’in Yeniden Atanması Hakkında Ka
 • 8 Eylül 2015 Tarihli ve 29469 Sayılı Resmi Gazete, RG, 8 Eylül 2015 Tarihli ve 29469 Sayılı Resmi Gazete, RG, 8 Eylül 2015 Tarihli ve 29469 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARLARI 1098   Türkiye’nin Ulusal Güvenliğine Yönelik Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm Terörist Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini Sağlamak İç

İnternet Sitemizi Bugün: 7 Dün: 13 Bu Ay: 103 Toplam: 7671 kişi ziyaret etti

30 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi