RESMİ GAZETE

 • 31 Ekim 2014 Tarihli ve 29161 Sayılı Resmi Gazete, RG 31 Ekim 2014 Tarihli ve 29161 Sayılı Resmi Gazete, RG 31 Ekim 2014 Tarihli ve 29161 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6910   Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141031-1.htm) 2014/6911   Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Ka
 • 30 Ekim 2014 Tarihli ve 29160 Sayılı Resmi Gazete, RG 30 Ekim 2014 Tarihli ve 29160 Sayılı Resmi Gazete, RG 30 Ekim 2014 Tarihli ve 29160 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6556       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141030-1.htm) 6557       Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı Arasında Polis İşbirliği M
 • 28 Ekim 2014 Tarihli ve 29159 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Ekim 2014 Tarihli ve 29159 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Ekim 2014 Tarihli ve 29159 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/6872  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141028-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://ww
 • 27 Ekim 2014 Tarihli ve 29158 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Ekim 2014 Tarihli ve 29158 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Ekim 2014 Tarihli ve 29158 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141027-1.htm) —  Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141027-2.h
 • 26 Ekim 2014 Tarihli ve 29157 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Ekim 2014 Tarihli ve 29157 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Ekim 2014 Tarihli ve 29157 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/6867     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141026-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6875      380 kV Bağıştaş Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınm
 • 25 Ekim 2014 Tarihli ve 29156 Sayılı Resmi Gazete, RG 25 Ekim 2014 Tarihli ve 29156 Sayılı Resmi Gazete, RG 25 Ekim 2014 Tarihli ve 29156 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2014/6869     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141025-1.htm) 2014/6870     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
 • 24 Ekim 2014 Tarihli ve 29155 Sayılı Resmi Gazete, RG 24 Ekim 2014 Tarihli ve 29155 Sayılı Resmi Gazete, RG 24 Ekim 2014 Tarihli ve 29155 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1073     (9/8) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141024-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/6865    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve S
 • 23 Ekim 2014 Tarihli ve 29154 Sayılı Resmi Gazete, RG 23 Ekim 2014 Tarihli ve 29154 Sayılı Resmi Gazete, RG 23 Ekim 2014 Tarihli ve 29154 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6901  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141023-5.htm)   ATAMA KARARLARI —   Başbakanlık ile Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları (ht
 • 22 Ekim 2014 Tarihli ve 29153 Sayılı Resmi Gazete, RG 22 Ekim 2014 Tarihli ve 29153 Sayılı Resmi Gazete, RG 22 Ekim 2014 Tarihli ve 29153 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1072      Manisa’nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-1.h
 • 21 Ekim 2014 Tarihli ve 29152 Sayılı Resmi Gazete, RG 21 Ekim 2014 Tarihli ve 29152 Sayılı Resmi Gazete, RG 21 Ekim 2014 Tarihli ve 29152 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2014/6887    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TANAP Doğal Gaz İletim Anonim Şirketi Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B. V. Ara
 • 20 Ekim 2014 Tarihli ve 29151 Sayılı Resmi Gazete, RG 20 Ekim 2014 Tarihli ve 29151 Sayılı Resmi Gazete, RG 20 Ekim 2014 Tarihli ve 29151 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141020-6.htm)   YÖNETMELİKLER —  Celal Bayar Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Programlar Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.t
 • 19 Ekim 2014 Tarihli ve 29150 Sayılı Resmi Gazete, RG 19 Ekim 2014 Tarihli ve 29150 Sayılı Resmi Gazete, RG 19 Ekim 2014 Tarihli ve 29150 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141019-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılma
 • 18 Ekim 2014 Tarihli Ve 29149 Sayılı Resmi Gazete, RG 18 Ekim 2014 Tarihli Ve 29149 Sayılı Resmi Gazete, RG 18 Ekim 2014 Tarihli ve 29149 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6835     380 kV Erzin DGKÇS-İsdemir TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141018-1.htm) 2014/6884     İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (http://www.resmi
 • 17 Ekim 2014 Tarihli ve 29148 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Ekim 2014 Tarihli ve 29148 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Ekim 2014 Tarihli ve 29148 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6820       Bazı İllerde Kurulacak Hidroelektrik ve Rüzgâr Enerjisi Santralleri ile Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141017-1.htm) 2014/6837       Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İ
 • 16 Ekim 2014 Tarihli ve 29147 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Ekim 2014 Tarihli ve 29147 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Ekim 2014 Tarihli ve 29147 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6836   8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141016-18.htm) 2014/6849   Tarımsal Ürünlerin 5300 Sa
 • 15 Ekim 2014 Tarihli ve 29146 Sayılı Resmi Gazete, RG 15 Ekim 2014 Tarihli ve 29146 Sayılı Resmi Gazete, RG 15 Ekim 2014 Tarihli ve 29146 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141015-8.htm) —  Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141015-9.htm) —  Milli
 • 14 Ekim 2014 Tarihli ve 29145 Sayılı Resmi Gazete, RG 14 Ekim 2014 Tarihli ve 29145 Sayılı Resmi Gazete, RG 14 Ekim 2014 Tarihli ve 29145 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141014-1.htm) —  Melikşah Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141014-2.h
 • 13 Ekim 2014 Tarihli ve 29144 Sayılı Resmi Gazete, RG 13 Ekim 2014 Tarihli ve 29144 Sayılı Resmi Gazete, RG 13 Ekim 2014 Tarihli ve 29144 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —   Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141013-1.htm) —   Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141013-2.htm) —   Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğ
 • 12 Ekim 2014 Tarihli ve 29143 Sayılı Resmi Gazete, RG 12 Ekim 2014 Tarihli ve 29143 Sayılı Resmi Gazete, RG 12 Ekim 2014 Tarihli ve 29143 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141012-5.htm)   YÖNETMELİKLER —   Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Bütçe, Muhasebe Uygulamaları ile İç Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakk
 • 11 Ekim 2014 Tarihli ve 29142 Sayılı Resmi Gazete, RG 11 Ekim 2014 Tarihli ve 29142 Sayılı Resmi Gazete, RG 11 Ekim 2014 Tarihli ve 29142 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6792    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141011-1.htm)   YÖNETMELİKLER —    Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/2014
 • 10 Ekim 2014 Tarihli ve 29141 Sayılı Resmi Gazete, RG 10 Ekim 2014 Tarihli ve 29141 Sayılı Resmi Gazete, RG 10 Ekim 2014 Tarihli ve 29141 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2014/6826     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guyana Kooperatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141010-1.htm) 2014/6827    Türkiye Cumhuriyeti H
 • 9 Ekim 2014 Tarihli ve 29140 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Ekim 2014 Tarihli ve 29140 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Ekim 2014 Tarihli ve 29140 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/6828    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sondaj Makine ve Malzemesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşma (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141009-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6831   Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Olarak Kurulan İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu
 • 8 Ekim 2014 Tarihli ve 29139 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Ekim 2014 Tarihli ve 29139 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Ekim 2014 Tarihli ve 29139 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141008-1.htm) —  Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/
 • 3 Ekim 2014 Tarihli ve 29138 Sayılı Resmi Gazete, RG 3 Ekim 2014 Tarihli ve 29138 Sayılı Resmi Gazete, RG 3 Ekim 2014 Tarihli ve 29138 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/6794   Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personeli ile Pakistan Hava Kuvvetleri Personeline Verilecek Simülatör Eğitimlerine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141003-1.htm)   BAKANLAR KURULU K
 • 2 Ekim 2014 Tarihli ve 29137 Sayılı Resmi Gazete, RG 2 Ekim 2014 Tarihli ve 29137 Sayılı Resmi Gazete, RG 2 Ekim 2014 Tarihli ve 29137 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/6809  Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Birliğin Fiscalis 2020 Programına Katılımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141002-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6789  Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesinde İlan Edil
 • 1 Ekim 2014 Tarihli ve 29136 Sayılı Resmi Gazete, RG 1 Ekim 2014 Tarihli ve 29136 Sayılı Resmi Gazete, RG 1 Ekim 2014 Tarihli ve 29136 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6782     Balıkesir İlinde Tesis Edilecek Kavaklı Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-1.htm) 2014/6783     154 kV Tek Devre 1272 MCM İletkenli ~36,5 km, 99 Adet Direkli, Söke-Akbük E
 • 30 Eylül 2014 Tarihli ve 29135 Sayılı Resmi Gazete, RG 30 Eylül 2014 Tarihli ve 29135 Sayılı Resmi Gazete, RG 30 Eylül 2014 Tarihli ve 29135 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/6807    Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrükler 2020 Birlik Programına Katılımına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140930-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6832    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 198
 • 29 Eylül 2014 Tarihli ve 29134 Sayılı Resmi Gazete, RG 29 Eylül 2014 Tarihli ve 29134 Sayılı Resmi Gazete, RG 29 Eylül 2014 Tarihli ve 29134 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140929-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140929-2.htm) —  Dokuz Ey
 • 28 Eylül 2014 Tarihli ve 29133 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Eylül 2014 Tarihli ve 29133 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Eylül 2014 Tarihli ve 29133 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI —  Danıştay Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hasan ŞAHİN’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2014/38) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140928-8.htm)   YÖNETMELİKLER —  Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014
 • 27 Eylül 2014 Tarihli ve 29132 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Eylül 2014 Tarihli ve 29132 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Eylül 2014 Tarihli ve 29132 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6785    6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2014 Yılında Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140927-5.htm) 2014/6787    2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkıs

İnternet Sitemizi Bugün: 2 Dün: 6 Bu Ay: 277 Toplam: 4208 kişi ziyaret etti

2 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi