RESMİ GAZETE

 • 26 Temmuz 2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Temmuz 2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   TÜZÜK 2014/6572    Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140726-20.htm)   ATAMA KARARLARI —   Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140726-21.htm) —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna A
 • 25 Temmuz 2014 Tarihli ve 29071 Sayılı Resmi Gazete, RG 25 Temmuz 2014 Tarihli ve 29071 Sayılı Resmi Gazete, RG 25 Temmuz 2014 Tarihli ve 29071 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2014/6545      Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140725-1.htm) 2014/6546      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Liberya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği
 • 24 Temmuz 2014 Tarihli ve 29070 Sayılı Resmi Gazete, RG 24 Temmuz 2014 Tarihli ve 29070 Sayılı Resmi Gazete, RG 24 Temmuz 2014 Tarihli ve 29070 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6549    Manisa İli, Soma İlçesinde Yürütülmekte Olan Madencilik Faaliyetleri Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Kömür  İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140724-1.htm) 2014/6555     Van İli ve Çevresinde Meydana Gelen Depre
 • 23 Temmuz 2014 Tarihli ve 29069 Sayılı Resmi Gazete, RG 23 Temmuz 2014 Tarihli ve 29069 Sayılı Resmi Gazete, RG 23 Temmuz 2014 Tarihli ve 29069 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   TÜZÜK 2014/6506    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140723-8.htm)   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6582    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskil
 • 22 Temmuz 2014 Tarihli ve 29068 Sayılı Resmi Gazete, RG 22 Temmuz 2014 Tarihli ve 29068 Sayılı Resmi Gazete, RG 22 Temmuz 2014 Tarihli ve 29068 Sayılı Resmi Gazete, RG   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140722-2.htm) —  Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/
 • 21 Temmuz 2014 Tarihli ve 29067 Sayılı Resmi Gazete, RG 21 Temmuz 2014 Tarihli ve 29067 Sayılı Resmi Gazete, RG 21 Temmuz 2014 Tarihli ve 29067 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140721-1.htm) —  Kastamonu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140721-2.
 • 20 Temmuz 2014 Tarihli ve 29066 Sayılı Resmi Gazete, RG 20 Temmuz 2014 Tarihli ve 29066 Sayılı Resmi Gazete, RG 20 Temmuz 2014 Tarihli ve 29066 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140720-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr
 • 19 Temmuz 2014 Tarihli ve 29065 Sayılı Resmi Gazete, RG 19 Temmuz 2014 Tarihli ve 29065 Sayılı Resmi Gazete, RG 19 Temmuz 2014 Tarihli ve 29065 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140719-1.htm)   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://ww
 • 18 Temmuz 2014 Tarihli ve 29064 Sayılı Resmi Gazete, RG 18 Temmuz 2014 Tarihli ve 29064 Sayılı Resmi Gazete, RG 18 Temmuz 2014 Tarihli ve 29064 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140718-1.htm) —  Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
 • 17 Temmuz 2014 Tarihli ve 29063 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Temmuz 2014 Tarihli ve 29063 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Temmuz 2014 Tarihli ve 29063 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   TÜZÜK 2014/6574  Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140717-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6537  İthalat Rejimi Karına Ek Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/20
 • 16 Temmuz 2014 Tarihli ve 29062 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Temmuz 2014 Tarihli ve 29062 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Temmuz 2014 Tarihli ve 29062 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6551   Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140716-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/
 • 15 Temmuz 2014 Tarihli ve 29061 Sayılı Resmi Gazete, RG 15 Temmuz 2014 Tarihli ve 29061 Sayılı Resmi Gazete, RG 15 Temmuz 2014 Tarihli ve 29061 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140715-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140715-2.htm) —  İz Genişliği 1150 mm’den F
 • 14 Temmuz 2014 Tarihli ve 29060 Sayılı Resmi Gazete, RG 14 Temmuz 2014 Tarihli ve 29060 Sayılı Resmi Gazete, RG 14 Temmuz 2014 Tarihli ve 29060 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dilbilimi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140714-1.htm) —  Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/esk
 • 13 Temmuz 2014 Tarihli ve 29059 Sayılı Resmi Gazete, RG 13 Temmuz 2014 Tarihli ve 29059 Sayılı Resmi Gazete, RG 13 Temmuz 2014 Tarihli ve 29059 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/6543  Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin Anlaşma’ya Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararının Yürürlük Tarihinin 2 Nisan 2014 Olarak Tespit
 • 12 Temmuz 2014 Tarihli ve 29058 Sayılı Resmi Gazete, RG 12 Temmuz 2014 Tarihli ve 29058 Sayılı Resmi Gazete, RG 12 Temmuz 2014 Tarihli ve 29058 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1068      Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, İçişleri Eski Bakanı Muammer GÜLER, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen BAĞIŞ ile Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR Hakkında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140712-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖ
 • 11 Temmuz 2014 Tarihli ve 29057 Sayılı Resmi Gazete, RG 11 Temmuz 2014 Tarihli ve 29057 Sayılı Resmi Gazete, RG 11 Temmuz 2014 Tarihli ve 29057 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6548  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin İstanbulda Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140710-1.htm) 6549    Vatansız Kişil
 • 10 Temmuz 2014 Tarihli ve 29056 Sayılı Resmi Gazete, RG 10 Temmuz 2014 Tarihli ve 29056 Sayılı Resmi Gazete, RG 10 Temmuz 2014 Tarihli ve 29056 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6548  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin İstanbulda Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140710-1.htm) 6549    Vatansız Kişileri
 • 9 Temmuz 2014 Tarihli ve 29055 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Temmuz 2014 Tarihli ve 29055 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Temmuz 2014 Tarihli ve 29055 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/6533  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140709-1.htm)   MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 2014/6501 1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkı
 • 8 Temmuz 2014 Tarihli ve 29054 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Temmuz 2014 Tarihli ve 29054 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Temmuz 2014 Tarihli ve 29054 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/6508 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında Myanmar Yardım Katkısı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140708-14.htm)   MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 2014/6510  Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanması Hakkı
 • 7 Temmuz 2014 Tarihli ve 29053 Sayılı Resmi Gazete, RG 7 Temmuz 2014 Tarihli ve 29053 Sayılı Resmi Gazete, RG 7 Temmuz 2014 Tarihli ve 29053 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI —  Başbakanlık ile Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140707-9.htm)   YÖNETMELİKLER —  Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140707-
 • 6 Temmuz 2014 Tarihli ve 29052 Sayılı Resmi Gazete, RG 6 Temmuz 2014 Tarihli ve 29052 Sayılı Resmi Gazete, RG 6 Temmuz 2014 Tarihli ve 29052 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2014/6503    Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Özel Harekât Komutanlığı Arasında Türk Sualtı Taarruz (SAT)-A.B.D. Özel Harekât Kuvvetleri Müşterek Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20
 • 5 Temmuz 2014 Tarihli ve 29051 Sayılı Resmi Gazete, RG 5 Temmuz 2014 Tarihli ve 29051 Sayılı Resmi Gazete, RG 5 Temmuz 2014 Tarihli ve 29051 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/6491   Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140705-1.htm)   TÜZÜK 2014/6505   Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük (http://www.resmigazete.
 • 4 Temmuz 2014 Tarihli ve 29050 Sayılı Resmi Gazete, RG 4 Temmuz 2014 Tarihli ve 29050 Sayılı Resmi Gazete, RG 4 Temmuz 2014 Tarihli ve 29050 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARLARI 1064  Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140704-1.htm) 1065  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140704-2.ht
 • 3 Temmuz 2014 Tarihli ve 29049 Sayılı Resmi Gazete, RG 3 Temmuz 2014 Tarihli ve 29049 Sayılı Resmi Gazete, RG 3 Temmuz 2014 Tarihli ve 29049 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2014/6513    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Liberya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140703-1.htm) 2014/6515    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhu
 • 2 Temmuz 2014 Tarihli ve 29048 Sayılı Resmi Gazete, RG 2 Temmuz 2014 Tarihli ve 29048 Sayılı Resmi Gazete, RG 2 Temmuz 2014 Tarihli ve 29048 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6461    İzmir ve Aydın İlleri Sınırları İçerisinde Kurulacak Ovares Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140702-1.htm) 2014/6462    Mersin İlinde Kurulacak Elmalı Rüzgâr Enerjisi Santra
 • 1 Temmuz 2014 Tarihli ve 29047 Sayılı Resmi Gazete, RG 1 Temmuz 2014 Tarihli ve 29047 Sayılı Resmi Gazete, RG 1 Temmuz 2014 Tarihli ve 29047 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/6460     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport Hamillerine Karşılıklı Vize Muafiyeti Sağlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140701-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6464       Kamu Kurum ve Ku
 • 30 Haziran 2014 Tarihli ve 29046 Sayılı Resmi Gazete, RG 30 Haziran 2014 Tarihli ve 29046 Sayılı Resmi Gazete, RG 30 Haziran 2014 Tarihli ve 29046 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6487       Manisa İli, Alaşehir İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Manisa Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140630-1.htm) 2014/6493       Tereftalik Asit İthalatında Korunma Önlemi Uygu
 • 29 Haziran 2014 Tarihli ve 29045 Sayılı Resmi Gazete, RG 29 Haziran 2014 Tarihli ve 29045 Sayılı Resmi Gazete, RG 29 Haziran 2014 Tarihli ve 29045 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140629-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2
 • 28 Haziran 2014 Tarihli ve 29044 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Haziran 2014 Tarihli ve 29044 Sayılı Resmi Gazete, RG 6545     Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140628-9.htm) 6546     Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140628-10.htm) 6547     Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğun
 • 27 Haziran 2014 Tarihli ve 29043 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Haziran 2014 Tarihli ve 29043 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Haziran 2014 Tarihli ve 29043 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1063     Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140627-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6524    Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketine Bağlı İşyerlerinde Kristal-İş Sendikası Tarafından Uygulanmakta Olan Grevin, Genel Sağlığı

İnternet Sitemizi Bugün: 2 Dün: 5 Bu Ay: 172 Toplam: 3419 kişi ziyaret etti

3 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi