RESMİ GAZETE

 • 17 Nisan 2014 Tarihli ve 28975 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Nisan 2014 Tarihli ve 28975 Sayılı Resmi Gazete, RG   17 Nisan 2014 Tarihli ve 28975 Sayılı Resmi Gazete, RG   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/5920   Gedik Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140417-1.htm) 2014/5921   Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Dil
 • 16 Nisan 2014 Tarihli ve 28974 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Nisan 2014 Tarihli ve 28974 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Nisan 2014 Tarihli ve 28974 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6530     Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140416-1.htm) 6531     2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/
 • 15 Nisan 2014 Tarihli ve 28973 Sayılı Resmi Gazete, RG 15 Nisan 2014 Tarihli ve 28973 Sayılı Resmi Gazete, RG   15 Nisan 2014 Tarihli ve 28973 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140415-1.htm)   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140415-2.htm)   YÖNETMELİKLER —  Taşınmaz Malların Sınırlandırma,
 • 14 Nisan 2014 Tarihli ve 28972 Sayılı Resmi Gazete, RG 14 Nisan 2014 Tarihli ve 28972 Sayılı Resmi Gazete, RG   14 Nisan 2014 Tarihli ve 28972 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ — Kalkınma Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140414-1.htm)   YÖNETMELİKLER — Adıyaman Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmel
 • 13 Nisan 2014 Tarihli ve 28971 Sayılı Resmi Gazete, RG 13 Nisan 2014 Tarihli ve 28971 Sayılı Resmi Gazete, RG   13 Nisan 2014 Tarihli ve 28971 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ — Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140413-1.htm)   YÖNETMELİKLER — Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.
 • 12 Nisan 2014 Tarihli ve 28970 Sayılı Resmi Gazete, RG 12 Nisan 2014 Tarihli ve 28970 Sayılı Resmi Gazete, RG   12 Nisan 2014 Tarihli ve 28970 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6090      Bursa İli, Yenişehir İlçesinde Tesis Edilecek Yenişehir TSE Otomotiv Test Merkezinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140412-1.htm) 2014/6091      2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Destekl
 • 11 Nisan 2014 Tarihli ve 28969 Sayılı Resmi Gazete, RG 11 Nisan 2014 Tarihli ve 28969 Sayılı Resmi Gazete, RG   11 Nisan 2014 Tarihli ve 28969 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6088   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına
 • 10 Nisan 2014 Tarihli ve 28968 Sayılı Resmi Gazete, RG 10 Nisan 2014 Tarihli ve 28968 Sayılı Resmi Gazete, RG   10 Nisan 2014 Tarihli ve 28968 Sayılı Resmi Gazete, RG   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140410-1.htm)   YÖNETMELİK —  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (
 • 9 Nisan 2014 Tarihli ve 28967 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Nisan 2014 Tarihli ve 28967 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Nisan 2014 Tarihli ve 28967 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140409-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov
 • 8 Nisan 2014 Tarihli ve 28966 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Nisan 2014 Tarihli ve 28966 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Nisan 2014 Tarihli ve 28966 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/5919     Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Beytepe Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140408-11.htm) 2014/6086     Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler
 • 7 Nisan 2014 Tarihli ve 28965 Sayılı Resmi Gazete, RG 7 Nisan 2014 Tarihli ve 28965 Sayılı Resmi Gazete, RG   7 Nisan 2014 Tarihli ve 28965 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Çukurova Üniversitesi Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140407-1.htm) —  Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140407-2.htm)     İLÂNLAR a - Yargı İlânları (http://www.resmigazet
 • 6 Nisan 2014 Tarihli ve 28964 Sayılı Resmi Gazete, RG 6 Nisan 2014 Tarihli ve 28964 Sayılı Resmi Gazete, RG   6 Nisan 2014 Tarihli ve 28964 Sayılı Resmi Gazete, RG   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140406-1.htm)   YÖNETMELİKLER —   Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http:
 • 5 Nisan 2014 Tarihli ve 28963 Sayılı Resmi Gazete, RG 5 Nisan 2014 Tarihli ve 28963 Sayılı Resmi Gazete, RG   5 Nisan 2014 Tarihli ve 28963 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA —  Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140405-1.pdf)   YÖNETMELİKLER —  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Y
 • 4 Nisan 2014 Tarihli ve 28962 Sayılı Resmi Gazete, RG 4 Nisan 2014 Tarihli ve 28962 Sayılı Resmi Gazete, RG 4 Nisan 2014 Tarihli ve 28962 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/5939     Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140404-6.htm)   BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —     Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâ
 • 3 Nisan 2014 Tarihli ve 28961 Sayılı Resmi Gazete, RG 3 Nisan 2014 Tarihli ve 28961 Sayılı Resmi Gazete, RG   3 Nisan 2014 Tarihli ve 28961 Sayılı Resmi Gazete, RG   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140403-1.htm)   ANA STATÜLER —  Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsü (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140403-2.htm) —  Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsü (http://www.re
 • 2 Nisan 2014 Tarihli ve 28960 Sayılı Resmi Gazete, RG 2 Nisan 2014 Tarihli ve 28960 Sayılı Resmi Gazete, RG   2 Nisan 2014 Tarihli ve 28960 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/5933       Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140402-1.htm) 2014/5934       Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140402-2.htm)   ATAMA
 • 1 Nisan 2014 Tarihli ve 28959 Sayılı Resmi Gazete, RG 1 Nisan 2014 Tarihli ve 28959 Sayılı Resmi Gazete, RG   1 Nisan 2014 Tarihli ve 28959 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, 1 Nisan 2014 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK, Daha Sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140401-1.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yard
 • 28 Mart 2014 Tarihli ve 28955 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Mart 2014 Tarihli ve 28955 Sayılı Resmi Gazete, RG   28 Mart 2014 Tarihli ve 28955 Sayılı Resmi Gazete, RG   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140328-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140328-2.htm) —  Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve
 • 27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmi Gazete, RG   27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140327-1.htm) —  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140327-2.htm) —  Adnan Menderes Üni
 • 26 Mart 2014 Tarihli ve 28953 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Mart 2014 Tarihli ve 28953 Sayılı Resmi Gazete, RG   26 Mart 2014 Tarihli ve 28953 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140326-1.htm) —  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140326-2.htm) —  5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre
 • 25 Mart 2014 Tarihli ve 28952 Sayılı Resmi Gazete, RG 25 Mart 2014 Tarihli ve 28952 Sayılı Resmi Gazete, RG   25 Mart 2014 Tarihli ve 28952 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6071      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Yürürlük Tarihinin 1 Mart 2014 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete
 • 24 Mart 2014 Tarihli ve 28951 Sayılı Resmi Gazete, RG 24 Mart 2014 Tarihli ve 28951 Sayılı Resmi Gazete, RG   24 Mart 2014 Tarihli ve 28951 Sayılı Resmi Gazete, RG   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140324-1.htm)   İLÂNLAR a - Yargı İlânları (http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2014/03/20140324.htm&main=http://www.r
 • 23 Mart 2014 Tarihli ve 28950 Sayılı Resmi Gazete, RG 23 Mart 2014 Tarihli ve 28950 Sayılı Resmi Gazete, RG   23 Mart 2014 Tarihli ve 28950 Sayılı Resmi Gazete, RG   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6070    Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140323-1.htm) 2014/6075    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28
 • 22 Mart 2014 Tarihli ve 28949 Sayılı Resmi Gazete, RG 22 Mart 2014 Tarihli ve 28949 Sayılı Resmi Gazete, RG   22 Mart 2014 Tarihli ve 28949 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1058  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140322-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140322-2.htm)   KADRO ARTIRILMASI KARARI —  İçişleri Bakan
 • 21 Mart 2014 Tarihli ve 28948 Sayılı Resmi Gazete, RG 21 Mart 2014 Tarihli ve 28948 Sayılı Resmi Gazete, RG   21 Mart 2014 Tarihli ve 28948 Sayılı Resmi Gazete, RG   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —   Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140321-1.htm) —   Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140321-2.htm) —   Millî Savunma Bakanlığı, Gene
 • 20 Mart 2014 Tarihli ve 28946 Sayılı Resmi Gazete, RG 20 Mart 2014 Tarihli ve 28946 Sayılı Resmi Gazete, RG   20 Mart 2014 Tarihli ve 28946 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140320-1.htm)   YÖNETMELİKLER —   Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140320-2.htm) —   İstanbul Bilim Ünivers
 • 19 Mart 2014 Tarihli ve 28945 Sayılı Resmi Gazete, RG 19 Mart 2014 Tarihli ve 28945 Sayılı Resmi Gazete, RG   19 Mart 2014 Tarihli ve 28945 Sayılı Resmi Gazete, RG   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140319-1.htm) —  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/2
 • 18 Mart 2014 Tarihli ve 28945 Sayılı Resmi Gazete, RG 18 Mart 2014 Tarihli ve 28945 Sayılı Resmi Gazete, RG   18 Mart 2014 Tarihli ve 28945 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/5968    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140318-1.htm)   ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME
 • 17 Mart 2014 Tarihli ve 28944 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Mart 2014 Tarihli ve 28944 Sayılı Resmi Gazete, RG   17 Mart 2014 Tarihli ve 28944 Sayılı Resmi Gazete, RG   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, 17-18 Mart 2014 Tarihleri Arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI, Daha Sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140317-5.htm)   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞL
 • 16 Mart 2014 Tarihli ve 28943 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Mart 2014 Tarihli ve 28943 Sayılı Resmi Gazete, RG   16 Mart 2014 Tarihli ve 28943 Sayılı Resmi Gazete, RG   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/5884      5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Ekli Telsiz Ücretleri Tarifesinde Yer Alan Bazı Hizmet Kalemlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140316-1.htm) 2014/5917     6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenme

İnternet Sitemizi Bugün: 4 Dün: 2 Bu Ay: 98 Toplam: 2907 kişi ziyaret etti

3 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi