RESMİ GAZETE

 • 25 Kasım 2015 Tarihli ve 29543 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Kasım 2015 Tarihli ve 29543 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Kasım 2015 Tarihli ve 29543 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1101   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İstanbul Milletvekili İsmail KAHRAMAN’ın Seçildiğine Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151125-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/20
 • 24 Kasım 2015 Tarihli ve 29542 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Kasım 2015 Tarihli ve 29542 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Kasım 2015 Tarihli ve 29542 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151124-1.htm)   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/es
 • 23 Kasım 2015 Tarihli ve 29541 Sayılı Resmi Gazete, RG, 23 Kasım 2015 Tarihli ve 29541 Sayılı Resmi Gazete, RG, 23 Kasım 2015 Tarihli ve 29541 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151123-1.htm)     İLÂNLAR a - Yargı İlânları (http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2015/11/20151123.htm main=http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2015/11
 • 22 Kasım 2015 Tarihli ve 29540 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Kasım 2015 Tarihli ve 29540 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Kasım 2015 Tarihli ve 29540 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2015/8206   Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2012 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına 1 No’lu Ek ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/2015112
 • 21 Kasım 2015 Tarihli ve 29539 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Kasım 2015 Tarihli ve 29539 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Kasım 2015 Tarihli ve 29539 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151121-1.htm) —  Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20
 • 20 Kasım 2015 Tarihli ve 29538 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Kasım 2015 Tarihli ve 29538 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Kasım 2015 Tarihli ve 29538 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151120-1.htm) —  Türk Silahlı Kuvvetleri Gazi Uyum Evleri Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151120-2.htm) —  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Persone
 • 19 Kasım 2015 Tarihli ve 29537 Sayılı Resmi Gazete, RG, 19 Kasım 2015 Tarihli ve 29537 Sayılı Resmi Gazete, RG, 19 Kasım 2015 Tarihli ve 29537 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2015/8234       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151119-1.pdf) 2015/8236       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanın
 • 18 Kasım 2015 Tarihli ve 29536 Sayılı Resmi Gazete, RG, 18 Kasım 2015 Tarihli ve 29536 Sayılı Resmi Gazete, RG, 18 Kasım 2015 Tarihli ve 29536 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/8214   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151118-31.pdf) 2015/8215   Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151118-32.pdf) 2015/8229   Aydın İli Sınırları İçerisinde Yer Alan J-550 Numaralı Jeotermal Kaynak
 • 17 Kasım 2015 Tarihli ve 29535 Sayılı Resmi Gazete, RG, 17 Kasım 2015 Tarihli ve 29535 Sayılı Resmi Gazete, RG, 17 Kasım 2015 Tarihli ve 29535 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   GEÇİCİ BAKANLAR KURULUNUN YENİ HÜKÜMET KURULUNCAYA KADAR GÖREVE DEVAM ETMESİNE DAİR İŞLEM ––  Geçici Bakanlar Kurulunun, Yeni Hükümet Kuruluncaya Kadar Göreve Devam Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151117-14.htm)   YÖNETMELİKLER —  Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dai
 • 16 Kasım 2015 Tarihli ve 29534 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Kasım 2015 Tarihli ve 29534 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Kasım 2015 Tarihli ve 29534 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER — Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri ve Eğitim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151116-1.htm) — Şifa Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151116-2.htm)  
 • 15 Kasım 2015 Tarihli ve 29533 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Kasım 2015 Tarihli ve 29533 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Kasım 2015 Tarihli ve 29533 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK — Sakarya Üniversitesi Diaspora Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151115-1.htm)   TEBLİĞLER — 2015 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151115-2.pdf) — 2015 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve T
 • 14 Kasım 2015 Tarihli ve 29532 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Kasım 2015 Tarihli ve 29532 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Kasım 2015 Tarihli ve 29532 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2015/8181   Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi’nin Kuruluşu, Yönetimi ve İşleyişine Dair Mutabakat Muhtırası’na İştirakine İlişkin Katılım Belgesi’nin Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151114-1.pdf) 2015/8186   Büyü
 • 13 Kasım 2015 Tarihli ve 29531 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Kasım 2015 Tarihli ve 29531 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Kasım 2015 Tarihli ve 29531 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2015/8183   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151113-1.pdf)   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/8117   Boş Bulunan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Metin YENE
 • 12 Kasım 2015 Tarihli ve 29530 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Kasım 2015 Tarihli ve 29530 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Kasım 2015 Tarihli ve 29530 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2015/8157  Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonu Yöneticisi Olarak Hareket Eden Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Akdedilen Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151112-1.pdf)   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/8118   İthalatta Korun
 • 11 Kasım 2015 Tarihli ve 29529 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Kasım 2015 Tarihli ve 29529 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Kasım 2015 Tarihli ve 29529 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/8119     Zonguldak İlinde Tesis Edilecek Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151111-11.pdf) 2015/8125     Hatay OSB Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleş
 • 10 Kasım 2015 Tarihli ve 29528 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Kasım 2015 Tarihli ve 29528 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Kasım 2015 Tarihli ve 29528 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151110-1.htm) —  MEF Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151110-2.htm)   TEBLİĞLER —  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişikl
 • 9 Kasım 2015 Tarihli ve 29527 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Kasım 2015 Tarihli ve 29527 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Kasım 2015 Tarihli ve 29527 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151109-1.htm) ––  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151109-2.htm) ––  Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğre
 • 8 Kasım 2015 Tarihli ve 29526 Sayılı Resmi Gazete, RG, 8 Kasım 2015 Tarihli ve 29526 Sayılı Resmi Gazete, RG, 8 Kasım 2015 Tarihli ve 29526 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151108-1.htm) —  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151108-2.htm) ––
 • 7 Kasım 2015 Tarihli ve 29525 Sayılı Resmi Gazete, RG, 7 Kasım 2015 Tarihli ve 29525 Sayılı Resmi Gazete, RG, 7 Kasım 2015 Tarihli ve 29525 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   KARARLAR —  Altı Yeni Bölge Adliye Mahkemesinin Kurulmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151107-1.pdf) ––  Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151107-2.pdf) ––  Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinin Tüm Yurtta
 • 6 Kasım 2015 Tarihli ve 29524 Sayılı Resmi Gazete, RG, 6 Kasım 2015 Tarihli ve 29524 Sayılı Resmi Gazete, RG, 6 Kasım 2015 Tarihli ve 29524 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/8200  Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151106-1.pdf) 2015/8201  Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Küçükali Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (h
 • 5 Kasım 2015 Tarihli ve 29523 Sayılı Resmi Gazete, RG, 5 Kasım 2015 Tarihli ve 29523 Sayılı Resmi Gazete, RG, 5 Kasım 2015 Tarihli ve 29523 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/8133   Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Dışı Koordinasyon Ofisleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151105-23.pdf) 2015/8139   8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli v
 • 4 Kasım 2015 Tarihli ve 29522 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Kasım 2015 Tarihli ve 29522 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Kasım 2015 Tarihli ve 29522 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/8135   Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151104-1.pdf) 2015/8196   Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/201
 • 3 Kasım 2015 Tarihli ve 29521 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Kasım 2015 Tarihli ve 29521 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Kasım 2015 Tarihli ve 29521 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151103-1.htm) ––  Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.
 • 2 Kasım 2015 Tarihli ve 29520 Sayılı Resmi Gazete, RG, 2 Kasım 2015 Tarihli ve 29520 Sayılı Resmi Gazete, RG, 2 Kasım 2015 Tarihli ve 29520 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Mardin Artuklu Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151102-1.htm)   TEBLİĞ ––  BUREAU VERİTAS Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebli
 • 1 Kasım 2015 Tarihli ve 29519 Sayılı Resmi Gazete, RG, 1 Kasım 2015 Tarihli ve 29519 Sayılı Resmi Gazete, RG, 1 Kasım 2015 Tarihli ve 29519 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/8202  Mersin İli, Tarsus İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Tarsus Sahil Turizm Merkezi Yolunun Yapımı Amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151101-1.pdf)   YÖNETMELİK —  Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim v
 • 31 Ekim 2015 Tarihli ve 29518 Sayılı Resmi Gazete, RG, 31 Ekim 2015 Tarihli ve 29518 Sayılı Resmi Gazete, RG, 31 Ekim 2015 Tarihli ve 29518 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151031-1.htm) ––  Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/20
 • 30 Ekim 2015 Tarihli ve 29517 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Ekim 2015 Tarihli ve 29517 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Ekim 2015 Tarihli ve 29517 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —   Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151030-1.htm) ––  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/201510
 • 28 Ekim 2015 Tarihli ve 29516 Sayılı Resmi Gazete, RG, 28 Ekim 2015 Tarihli ve 29516 Sayılı Resmi Gazete, RG, 28 Ekim 2015 Tarihli ve 29516 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   TEBLİĞLER ––  Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151028-1.htm) ––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/46) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/1
 • 27 Ekim 2015 Tarihli ve 29515 Sayılı Resmi Gazete, RG, 27 Ekim 2015 Tarihli ve 29515 Sayılı Resmi Gazete, RG, 27 Ekim 2015 Tarihli ve 29515 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151027-1.htm) ––  Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikt
 • 26 Ekim 2015 Tarihli ve 29514 Sayılı Resmi Gazete, RG, 26 Ekim 2015 Tarihli ve 29514 Sayılı Resmi Gazete, RG, 26 Ekim 2015 Tarihli ve 29514 Sayılı Resmi Gazete, RG,   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151026-1.htm) —  Gazi Üniversitesi Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151026-2.htm)     İ

İnternet Sitemizi Bugün: 2 Dün: 9 Bu Ay: 181 Toplam: 8034 kişi ziyaret etti

3 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi