RESMİ GAZETE

 • 21 Ocak 2017 Tarihli ve 29955 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Ocak 2017 Tarihli ve 29955 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Ocak 2017 Tarihli ve 29955 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/9716  Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/
 • 20 Ocak 2017 Tarihli ve 29954 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Ocak 2017 Tarihli ve 29954 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Ocak 2017 Tarihli ve 29954 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9661    Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Makedonya Cumhuriyeti'nde Verilen Öğrenim Belgesi, Diploma, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomalarının Denkliğine İlişkin Anlaşmanın 11 Şubat 2017 Tarihi İtibarıyla Feshedilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170120-1.pdf) 2016/9715    Kuzey
 • 19 Ocak 2017 Tarihli ve 29953 Sayılı Resmi Gazete, RG, 19 Ocak 2017 Tarihli ve 29953 Sayılı Resmi Gazete, RG, 19 Ocak 2017 Tarihli ve 29953 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2017/9747    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170119-1.pdf) 2017/9749   6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (http://www.resm
 • 18 Ocak 2017 Tarihli ve 29952 Sayılı Resmi Gazete, RG, 18 Ocak 2017 Tarihli ve 29952 Sayılı Resmi Gazete, RG, 18 Ocak 2017 Tarihli ve 29952 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2017/9744   Asil Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine Bağlı İşyerlerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası Tarafından Uygulanmakta Olan Grevin Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Ertelenmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170118-1.pdf) 2017/9748   Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversit
 • 17 Ocak 2017 Tarihli ve 29951 Sayılı Resmi Gazete, RG, 17 Ocak 2017 Tarihli ve 29951 Sayılı Resmi Gazete, RG, 17 Ocak 2017 Tarihli ve 29951 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170117-1.htm) ––  Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.
 • 16 Ocak 2017 Tarihli ve 29950 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Ocak 2017 Tarihli ve 29950 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Ocak 2017 Tarihli ve 29950 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170116-1.htm) —  Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170116-2.htm)     İLÂNLAR a - Yargı İlânları (http://www.resmigazete.gov
 • 15 Ocak 2017 Tarihli ve 29949 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Ocak 2017 Tarihli ve 29949 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Ocak 2017 Tarihli ve 29949 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170115-1.htm) —  Bursa Teknik Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170115-2.htm) —  Erciyes Üniversitesi As
 • 14 Ocak 2017 Tarihli ve 29948 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Ocak 2017 Tarihli ve 29948 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Ocak 2017 Tarihli ve 29948 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/9695    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170114-1.pdf)   YÖNETMELİKLER —  Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov
 • 13 Ocak 2017 Tarihli ve 29947 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Ocak 2017 Tarihli ve 29947 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Ocak 2017 Tarihli ve 29947 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/9656 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170113-1.pdf) 2016/9682 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğ
 • 12 Ocak 2017 Tarihli ve 29946 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Ocak 2017 Tarihli ve 29946 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Ocak 2017 Tarihli ve 29946 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9648  Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170112-1.pdf) 2016/9654  6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değ
 • 11 Ocak 2017 Tarihli ve 29945 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Ocak 2017 Tarihli ve 29945 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Ocak 2017 Tarihli ve 29945 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9595   Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111-6.pdf) 2016/9596   Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111-7.pdf) 2016/9647   İthalat Rejimi Kara
 • 10 Ocak 2017 Tarihli ve 29944 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Ocak 2017 Tarihli ve 29944 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Ocak 2017 Tarihli ve 29944 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6769   Sınai Mülkiyet Kanunu (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170110-9.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR —  Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı Arasında Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilere İnsani Yardım Sağlanması
 • 9 Ocak 2017 Tarihli ve 29943 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Ocak 2017 Tarihli ve 29943 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Ocak 2017 Tarihli ve 29943 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Atatürk Üniversitesi Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170109-1.htm) —  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170109-2.htm)     İ
 • 8 Ocak 2017 Tarihli ve 29942 Sayılı Resmi Gazete, RG, 8 Ocak 2017 Tarihli ve 29942 Sayılı Resmi Gazete, RG, 8 Ocak 2017 Tarihli ve 29942 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170108-1.htm) —  İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170108-2.htm) —  KTO Karatay Üniversitesi Çocuk
 • 7 Ocak 2017 Tarihli ve 29941 Sayılı Resmi Gazete, RG, 7 Ocak 2017 Tarihli ve 29941 Sayılı Resmi Gazete, RG, 7 Ocak 2017 Tarihli ve 29941 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1135   Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170107-1.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI —  Başbakanlık ile Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Millî Eğitim ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararl
 • 6 Ocak 2017 Tarihli ve 29940 Sayılı Resmi Gazete, RG, 6 Ocak 2017 Tarihli ve 29940 Sayılı Resmi Gazete, RG, 6 Ocak 2017 Tarihli ve 29940 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106-1.htm) —  Polis Akademisi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106-2.htm) ––  Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğ
 • 5 Ocak 2017 Tarihli ve 29939 Sayılı Resmi Gazete, RG, 5 Ocak 2017 Tarihli ve 29939 Sayılı Resmi Gazete, RG, 5 Ocak 2017 Tarihli ve 29939 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARLARI 1133   Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının NATO’nun Afganistan’da İcra Edeceği Kararlı Destek Misyonu ve Devamı Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi, Aynı Amaçlara Yönelik Olmak Üzere Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Anılan Misyon’a Katılmak İçin Ülkemiz Üzerinden Afganistan’a İntikali ile Geri İntikali Kapsamında Türkiye’de Bulunması ve Bunlara İmkân Sağla
 • 4 Ocak 2017 Tarihli ve 29938 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Ocak 2017 Tarihli ve 29938 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Ocak 2017 Tarihli ve 29938 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/9609   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170104-1.pdf)   ATAMA KARARLARI —  Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170104-9.htm)
 • 3 Ocak 2017 Tarihli ve 29937 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Ocak 2017 Tarihli ve 29937 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Ocak 2017 Tarihli ve 29937 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9606      Türk Standardları Enstitüsünün, Merkezi Ankara’da Olmak Üzere 30.000.000 TL Sermaye ile Kurulacak TRTEST Test ve Değerlendirme Anonim Şirketine % 15 Hisse ile İştirak Etmesine İzin Verilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170103-1.pdf) 2016/9615      Antalya İli, Kepez İlçesi, Gülvere
 • 1 Ocak 2017 Tarihli ve 29936 Sayılı Resmi Gazete, RG, 1 Ocak 2017 Tarihli ve 29936 Sayılı Resmi Gazete, RG, 1 Ocak 2017 Tarihli ve 29936 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER 2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170102-1.pdf) —  Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170102-2.htm) —  Doku
 • 31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmi Gazete, RG, 31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmi Gazete, RG, 31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231-1.pdf) ––  Dışişleri Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/
 • 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9597   Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230-1.pdf) 2016/9608   3/8/2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe K
 • 29 Aralık 2016 Tarihli ve 29933 Sayılı Resmi Gazete, RG, 29 Aralık 2016 Tarihli ve 29933 Sayılı Resmi Gazete, RG, 29 Aralık 2016 Tarihli ve 29933 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161229-1.htm) ––  Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler
 • 28 Aralık 2016 Tarihli ve 29932 Sayılı Resmi Gazete, RG, 28 Aralık 2016 Tarihli ve 29932 Sayılı Resmi Gazete, RG, 28 Aralık 2016 Tarihli ve 29932 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161228-1.htm) —  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten
 • 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmi Gazete, RG, 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmi Gazete, RG, 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/9642  Ukrayna’da Özellikle Çatışmaların Olduğu ve Halen Riskli Bölgelerde Bulunan Ahıska Türkü Soydaşlarımızdan Türkiye’ye Gelmek İsteyenlerden, En Zor Durumda Olanlardan Başlamak Üzere, 2016 Yılında 300 Ailenin İskânlı Göçmen Olarak Türkiye’ye Kabul Edilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227
 • 26 Aralık 2016 Tarihli ve 29930 Sayılı Resmi Gazete, RG, 26 Aralık 2016 Tarihli ve 29930 Sayılı Resmi Gazete, RG, 26 Aralık 2016 Tarihli ve 29930 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161226-1.htm) ––  Balıkesir Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161226-2.htm) ––  İstanbul Aydın
 • 25 Aralık 2016 Tarihli ve 29929 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Aralık 2016 Tarihli ve 29929 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Aralık 2016 Tarihli ve 29929 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161225-1.htm) ––  Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161225-2.htm) ––  Dumlupınar Üniversi
 • 24 Aralık 2016 Tarihli ve 29928 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Aralık 2016 Tarihli ve 29928 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Aralık 2016 Tarihli ve 29928 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/9646  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi’ne İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161224-1.pdf)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9641  Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarları, Bina ve Arazi Vergisi Matra
 • 23 Aralık 2016 Tarihli ve 29927 Sayılı Resmi Gazete, RG, 23 Aralık 2016 Tarihli ve 29927 Sayılı Resmi Gazete, RG, 23 Aralık 2016 Tarihli ve 29927 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9577   Batman ve Trabzon İllerinde Tesis Edilecek Santraller ile Kayseri İlinde Tesis Edilecek Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161223-1.pdf) 2016/9578   Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • 22 Aralık 2016 Tarihli ve 29926 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Aralık 2016 Tarihli ve 29926 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Aralık 2016 Tarihli ve 29926 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI —  Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222-1.pdf)   YÖNETMELİK —  Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerine Dair Yönetmelik (http://www.res

İnternet Sitemizi Bugün: 4 Dün: 5 Bu Ay: 148 Toplam: 11116 kişi ziyaret etti

3 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi