RESMİ GAZETE

 • 27 Mart 2015 Tarihli ve 29308 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Mart 2015 Tarihli ve 29308 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Mart 2015 Tarihli ve 29308 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150327-1.htm) —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150327-2.htm) —  Çalışma ve Sosy
 • 26 Mart 2015 Tarihli ve 29307 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Mart 2015 Tarihli ve 29307 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Mart 2015 Tarihli ve 29307 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CEZANIN KALDIRILMASI KARARI —  Hükümlü Mustafa AKCANLI’nın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2015/15) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150326-1.htm)   ATAMA KARARLARI —  Başbakanlık ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150326-2.htm)   YÖNETMELİKLER — 
 • 25 Mart 2015 Tarihli ve 29306 Sayılı Resmi Gazete, RG 25 Mart 2015 Tarihli ve 29306 Sayılı Resmi Gazete, RG 25 Mart 2015 Tarihli ve 29306 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150325-1.htm) —  Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150325-2.htm) —  Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçe
 • 24 Mart 2015 Tarihli ve 29305 Sayılı Resmi Gazete, RG 24 Mart 2015 Tarihli ve 29305 Sayılı Resmi Gazete, RG 24 Mart 2015 Tarihli ve 29305 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150324-1.htm) —  Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150324-2
 • 23 Mart 2015 Tarihli ve 29304 Sayılı Resmi Gazete, RG 23 Mart 2015 Tarihli ve 29304 Sayılı Resmi Gazete, RG 23 Mart 2015 Tarihli ve 29304 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7438   Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması ile Bazı Fakültelerin Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150323-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetme
 • 22 Mart 2015 Tarihli ve 29303 Sayılı Resmi Gazete, RG 22 Mart 2015 Tarihli ve 29303 Sayılı Resmi Gazete, RG 22 Mart 2015 Tarihli ve 29303 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150322-1.htm) —  Celal Bayar Üniversitesi Alerji ve Astım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150322-2.htm)   TEBLİĞLER —  İşko
 • 21 Mart 2015 Tarihli ve 29302 Sayılı Resmi Gazete, RG 21 Mart 2015 Tarihli ve 29302 Sayılı Resmi Gazete, RG 21 Mart 2015 Tarihli ve 29302 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7277      Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti ile Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150321-1.htm) 2015/7278      Konya İli, Meram İlçesi, Uluırmak, Ziya Barlas ve Fahrünnisa Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bul
 • 20 Mart 2015 Tarihli ve 29301 Sayılı Resmi Gazete, RG 20 Mart 2015 Tarihli ve 29301 Sayılı Resmi Gazete, RG 20 Mart 2015 Tarihli ve 29301 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7298   Kars Havalimanının İsminin “Kars Harakani Havalimanı” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150320-1.htm) 2015/7400   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Kişilerin Tasarrufunda Bulunan Türkiye'deki Malvarlıklarının Dondurul
 • 19 Mart 2015 Tarihli ve 29300 Sayılı Resmi Gazete, RG 19 Mart 2015 Tarihli ve 29300 Sayılı Resmi Gazete, RG 19 Mart 2015 Tarihli ve 29300 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI —  Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa SOLAK’ın Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2015/7) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150319-1.htm) —  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel ACER’in Atanması Hakkında Karar (No: 2015/8) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/
 • 18 Mart 2015 Tarihli ve 29299 Sayılı Resmi Gazete, RG 18 Mart 2015 Tarihli ve 29299 Sayılı Resmi Gazete, RG 18 Mart 2015 Tarihli ve 29299 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7352    IMT Yetkilendirmesinde İhaleye Çıkılacak Olan Frekanslara İlişkin Asgari Değerlerin Belirlenmesine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150318-1.htm)   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezk
 • 17 Mart 2015 Tarihli ve 29298 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Mart 2015 Tarihli ve 29298 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Mart 2015 Tarihli ve 29298 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1084    Anayasa Mahkemesine Üye Seçimine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150317-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7391   Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150317-2.htm)
 • 16 Mart 2015 Tarihli ve 29297 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Mart 2015 Tarihli ve 29297 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Mart 2015 Tarihli ve 29297 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150316-1.htm) —  Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.
 • 15 Mart 2015 Tarihli ve 29296 Sayılı Resmi Gazete, RG 15 Mart 2015 Tarihli ve 29296 Sayılı Resmi Gazete, RG 15 Mart 2015 Tarihli ve 29296 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150315-1.htm) ––  Canik Başarı Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yö
 • 14 Mart 2015 Tarihli ve 29295 Sayılı Resmi Gazete, RG 14 Mart 2015 Tarihli ve 29295 Sayılı Resmi Gazete, RG 14 Mart 2015 Tarihli ve 29295 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150314-18.htm) ––  Gençlik ve Spor Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015
 • 13 Mart 2015 Tarihli ve 29294 Sayılı Resmi Gazete, RG 13 Mart 2015 Tarihli ve 29294 Sayılı Resmi Gazete, RG 13 Mart 2015 Tarihli ve 29294 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150313-1.htm) —  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150313-2.htm) —  Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel
 • 12 Mart 2015 Tarihli ve 29293 Sayılı Resmi Gazete, RG 12 Mart 2015 Tarihli ve 29293 Sayılı Resmi Gazete, RG 12 Mart 2015 Tarihli ve 29293 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1083   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150312-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150312-2.htm) —  Hiti
 • 11 Mart 2015 Tarihli ve 29292 Sayılı Resmi Gazete, RG 11 Mart 2015 Tarihli ve 29292 Sayılı Resmi Gazete, RG 11 Mart 2015 Tarihli ve 29292 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150311-15.htm)   YÖNETMELİKLER —  Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150311-1.htm) —  Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğind
 • 10 Mart 2015 Tarihli ve 29291 Sayılı Resmi Gazete, RG 10 Mart 2015 Tarihli ve 29291 Sayılı Resmi Gazete, RG 10 Mart 2015 Tarihli ve 29291 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150310-7.htm)   YÖNETMELİKLER —  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2
 • 9 Mart 2015 Tarihli ve 29290 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Mart 2015 Tarihli ve 29290 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Mart 2015 Tarihli ve 29290 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7309      Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Arkeoloji Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150309-1.htm) 2015/7310      Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Kurulması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskil
 • 8 Mart 2015 Tarihli ve 29289 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Mart 2015 Tarihli ve 29289 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Mart 2015 Tarihli ve 29289 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7240       Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boşalan Temsilciliklere Yapılan Görevlendirmeler Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150308-1.htm) 2015/7301       8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve
 • 7 Mart 2015 Tarihli ve 29288 Sayılı Resmi Gazete, RG 7 Mart 2015 Tarihli ve 29288 Sayılı Resmi Gazete, RG 7 Mart 2015 Tarihli ve 29288 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM ––  Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlarının Atanmasına Dair İşlem (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150307-1.htm)   YÖNETMELİKLER 2015/7324      Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (ht
 • 6 Mart 2015 Tarihli ve 29287 Sayılı Resmi Gazete, RG 6 Mart 2015 Tarihli ve 29287 Sayılı Resmi Gazete, RG 6 Mart 2015 Tarihli ve 29287 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Ekonomi Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150306-11.htm) —  Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150306-12.htm)  
 • 5 Mart 2015 Tarihli ve 29286 Sayılı Resmi Gazete, RG 5 Mart 2015 Tarihli ve 29286 Sayılı Resmi Gazete, RG 5 Mart 2015 Tarihli ve 29286 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/7273  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150305-1.htm)   YÖNETMELİKLER ––  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150305-2.htm) ––  Safka
 • 4 Mart 2015 Tarihli ve 29285 Sayılı Resmi Gazete, RG 4 Mart 2015 Tarihli ve 29285 Sayılı Resmi Gazete, RG 4 Mart 2015 Tarihli ve 29285 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6632      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150304-21.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
 • 3 Mart 2015 Tarihli ve 29284 Sayılı Resmi Gazete, RG 3 Mart 2015 Tarihli ve 29284 Sayılı Resmi Gazete, RG 3 Mart 2015 Tarihli ve 29284 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ ––  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150303-1.htm)   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI ––  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150303-2.p
 • 2 Mart 2015 Tarihli ve 29283 Sayılı Resmi Gazete, RG 2 Mart 2015 Tarihli ve 29283 Sayılı Resmi Gazete, RG 2 Mart 2015 Tarihli ve 29283 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Avans Verme İşlemleri Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150302-1.htm) —   Işık Üniversitesi Temel ve Uygulamalı Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150302-2.htm) —  Recep
 • 1 Mart 2015 Tarihli ve 29282 Sayılı Resmi Gazete, RG 1 Mart 2015 Tarihli ve 29282 Sayılı Resmi Gazete, RG 1 Mart 2015 Tarihli ve 29282 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150301-1.htm) —  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150301-2.htm) —  Pamukkale Üniversitesi Jeomikrobiyol
 • 28 Şubat 2015 Tarihli ve 29281 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Şubat 2015 Tarihli ve 29281 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Şubat 2015 Tarihli ve 29281 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7331     Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150228-1.htm)   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.res
 • 27 Şubat 2015 Tarihli ve 29280 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Şubat 2015 Tarihli ve 29280 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Şubat 2015 Tarihli ve 29280 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6604   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150227-1.htm) 6605   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Eğ
 • 26 Şubat 2015 Tarihli ve 29279 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Şubat 2015 Tarihli ve 29279 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Şubat 2015 Tarihli ve 29279 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6612    Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150226-1.htm) 6613    Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar B

İnternet Sitemizi Bugün: 4 Dün: 19 Bu Ay: 314 Toplam: 5731 kişi ziyaret etti

4 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi