RESMİ GAZETE

 • 25 Haziran 2016 Tarihli ve 29753 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Haziran 2016 Tarihli ve 29753 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Haziran 2016 Tarihli ve 29753 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160625-1.htm) —  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160625-2.htm) —  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippote
 • 24 Haziran 2016 Tarihli ve 29752 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Haziran 2016 Tarihli ve 29752 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Haziran 2016 Tarihli ve 29752 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/8876     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160623-1.pdf)   MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 2016/8918     Arnavutluk, Brezilya, İzlanda, Hırvatistan, Güney Kore, Malta, Karadağ, Fas, Sırbis
 • 23 Haziran 2016 Tarihli ve 29751 Sayılı Resmi Gazete, RG, 23 Haziran 2016 Tarihli ve 29751 Sayılı Resmi Gazete, RG, 23 Haziran 2016 Tarihli ve 29751 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/8876     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160623-1.pdf)   MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 2016/8918     Arnavutluk, Brezilya, İzlanda, Hırvatistan, Güney Kore, Malta, Karadağ, Fas, Sırbis
 • 22 Haziran 2016 Tarihli ve 29750 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Haziran 2016 Tarihli ve 29750 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Haziran 2016 Tarihli ve 29750 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI —  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160622-11.pdf)   YÖNETMELİKLER —  Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160622-1.htm) —  Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmel
 • 21 Haziran 2016 Tarihli ve 29749 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Haziran 2016 Tarihli ve 29749 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Haziran 2016 Tarihli ve 29749 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Ceza İnfaz Kurumları Personeli ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160621-1.htm) —  Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Enstitüsü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yö
 • 20 Haziran 2016 Tarihli ve 29748 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Haziran 2016 Tarihli ve 29748 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Haziran 2016 Tarihli ve 29748 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160620-1.htm) —  Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160620-2.ht
 • 19 Haziran 2016 Tarihli ve 29747 Sayılı Resmi Gazete, RG, 19 Haziran 2016 Tarihli ve 29747 Sayılı Resmi Gazete, RG, 19 Haziran 2016 Tarihli ve 29747 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   TEBLİĞLER ––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/19) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160619-1.htm) ––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/21) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160619-2.htm) ––  Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Ko
 • 18 Haziran 2016 Tarihli ve 29746 Sayılı Resmi Gazete, RG, 18 Haziran 2016 Tarihli ve 29746 Sayılı Resmi Gazete, RG, 18 Haziran 2016 Tarihli ve 29746 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/8941 (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160618-1.pdf) Dünya Miras Komitesi Başkanlık Divanının 40. Oturumu (10 Temmuz 2016) ile Dünya Miras Komitesinin 40. Oturumuna (11 ila 20 Temmuz 2016, İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti) İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
 • 17 Haziran 2016 Tarihli ve 29745 Sayılı Resmi Gazete, RG, 17 Haziran 2016 Tarihli ve 29745 Sayılı Resmi Gazete, RG, 17 Haziran 2016 Tarihli ve 29745 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6719   Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160617-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER 2016/8872   Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskil
 • 16 Haziran 2016 Tarihli ve 29744 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Haziran 2016 Tarihli ve 29744 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Haziran 2016 Tarihli ve 29744 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160616-1.htm) ––  Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yön
 • 15 Haziran 2016 Tarihli ve 29743 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Haziran 2016 Tarihli ve 29743 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Haziran 2016 Tarihli ve 29743 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160615-1.htm) ––  Gedik Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160615-2.htm) ––  İ
 • 14 Haziran 2016 Tarihli ve 29742 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Haziran 2016 Tarihli ve 29742 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Haziran 2016 Tarihli ve 29742 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160614-1.htm) ––  Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160614-2.htm)  
 • 13 Haziran 2016 Tarihli ve 29741 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Haziran 2016 Tarihli ve 29741 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Haziran 2016 Tarihli ve 29741 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160613-1.htm) ––  Mardin Artuklu Üniversitesi Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160613-2.htm) ––  Yıldır
 • 12 Haziran 2016 Tarihli ve 29740 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Haziran 2016 Tarihli ve 29740 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Haziran 2016 Tarihli ve 29740 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160612-1.htm) ––  Maltepe Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160612-2.htm) ––  Mehmet Akif Ersoy Ünivers
 • 11 Haziran 2016 Tarihli ve 29739 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Haziran 2016 Tarihli ve 29739 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Haziran 2016 Tarihli ve 29739 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160611-1.htm) —  Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160611-2.htm)   TEBLİĞ —  İşkolu Tespit Kararı (No: 2
 • 10 Haziran 2016 Tarihli ve 29738 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Haziran 2016 Tarihli ve 29738 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Haziran 2016 Tarihli ve 29738 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/8865   Kocaeli İli, Gölcük İlçesinde İlan Edilen Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanı Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Gölcük Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160610-1.pdf) 2016/8866   İstanbul İlinde Yürütülmekte Olan Dudullu-
 • 9 Haziran 2016 Tarihli ve 29737 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Haziran 2016 Tarihli ve 29737 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Haziran 2016 Tarihli ve 29737 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/8871    Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160609-13.pdf)   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın Vekâlet
 • 8 Haziran 2016 Tarihli ve 29736 Sayılı Resmi Gazete, RG, 8 Haziran 2016 Tarihli ve 29736 Sayılı Resmi Gazete, RG, 8 Haziran 2016 Tarihli ve 29736 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6718   Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160608-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/8870  Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları ile
 • 7 Haziran 2016 Tarihli ve 29735 Sayılı Resmi Gazete, RG, 7 Haziran 2016 Tarihli ve 29735 Sayılı Resmi Gazete, RG, 7 Haziran 2016 Tarihli ve 29735 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160607-1.htm)   TEBLİĞ ––  Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (http://www.resmigaz
 • 6 Haziran 2016 Tarihli ve 29734 Sayılı Resmi Gazete, RG, 6 Haziran 2016 Tarihli ve 29734 Sayılı Resmi Gazete, RG, 6 Haziran 2016 Tarihli ve 29734 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160606-1.htm) —  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (ht
 • 5 Haziran 2016 Tarihli ve 29733 Sayılı Resmi Gazete, RG, 5 Haziran 2016 Tarihli ve 29733 Sayılı Resmi Gazete, RG, 5 Haziran 2016 Tarihli ve 29733 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Celal Bayar Üniversitesi Manisa ve Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160605-1.htm) —  Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete
 • 4 Haziran 2016 Tarihli ve 29732 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Haziran 2016 Tarihli ve 29732 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Haziran 2016 Tarihli ve 29732 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160604-1.htm)   ANA STATÜLER —  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160604-2.htm) ––  Türkiye Dans Spor
 • 3 Haziran 2016 Tarihli ve 29731 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Haziran 2016 Tarihli ve 29731 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Haziran 2016 Tarihli ve 29731 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160603-4.pdf)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.g
 • 2 Haziran 2016 Tarihli ve 29730 Sayılı Resmi Gazete, RG, 2 Haziran 2016 Tarihli ve 29730 Sayılı Resmi Gazete, RG, 2 Haziran 2016 Tarihli ve 29730 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160602-1.htm) —  Bursa Orhangazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 1 Haziran 2016 Tarihli ve 29729 Sayılı Resmi Gazete, RG, 1 Haziran 2016 Tarihli ve 29729 Sayılı Resmi Gazete, RG, 1 Haziran 2016 Tarihli ve 29729 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1111     Bakanlar Kurulu Hakkında Yapılan Güven Oylamasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160601-1.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/8857     Ilısu Barajı ve HES Projesinin Yapımından Etkilenen Ailelerin Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin
 • 31 Mayıs 2016 Tarihli ve 29728 Sayılı Resmi Gazete, RG, 31 Mayıs 2016 Tarihli ve 29728 Sayılı Resmi Gazete, RG, 31 Mayıs 2016 Tarihli ve 29728 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/8856   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160531-8.pdf)   YÖNETMELİK —  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet
 • 30 Mayıs 2016 Tarihli ve 29727 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Mayıs 2016 Tarihli ve 29727 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Mayıs 2016 Tarihli ve 29727 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160530-1.htm) ––  Melikşah Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160530-2.htm) ––  Sağlık Bil
 • 29 Mayıs 2016 Tarihli ve 29726 Sayılı Resmi Gazete, RG, 29 Mayıs 2016 Tarihli ve 29726 Sayılı Resmi Gazete, RG, 29 Mayıs 2016 Tarihli ve 29726 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI —   Adalet, Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Kalkınma, Orman ve Su İşleri ve Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160529-4.pdf)   YÖNETMELİKLER —  Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamalar
 • 28 Mayıs 2016 Tarihli ve 29725 Sayılı Resmi Gazete, RG, 28 Mayıs 2016 Tarihli ve 29725 Sayılı Resmi Gazete, RG, 28 Mayıs 2016 Tarihli ve 29725 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Kararlar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160528-1.pdf) ––  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurul Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160528-2.pdf)   YÖNETMELİK —  Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğind
 • 27 Mayıs 2016 Tarihli ve 29724 Sayılı Resmi Gazete, RG, 27 Mayıs 2016 Tarihli ve 29724 Sayılı Resmi Gazete, RG, 27 Mayıs 2016 Tarihli ve 29724 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI —  Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160527-1.pdf)   YÖ

İnternet Sitemizi Bugün: 2 Dün: 8 Bu Ay: 203 Toplam: 10122 kişi ziyaret etti

1 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi